Solliciteer

Steeds meer alumni van sportopleidingen vinden een baan in het werkveld. De afgelopen jaren is een stijging waarneembaar van 3,5 procent in het aantal sportbanen. Dit blijkt uit de nieuwste Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) uitgevoerd door KBA Nijmegen in opdracht KBA Nijmegen in opdracht van NOC*NSF, Hogescholen Sport Overleg, de mbo S&B-opleidingen, SBB, Arbeidsmarktfonds Samen Presteren, Nationale Raad Zwemveiligheid en KVLO.

Ook de komende jaren wordt een stijging verwacht in het aantal banen in de sport. Sinds 1 januari is de regeling voor combinatiefuncties aangepast (voorheen Brede Impuls Combinatiefuncties heet nu Brede Regeling Combinatiefuncties). Het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland wordt de komende jaren uitgebreid met 650 fte en zal onder andere gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve sport en het versterken van sport- en beweegaanbieders.