Solliciteer

Betaald voetbalorganisatie FC Eindhoven en Fontys, één van de grootste kennisinstellingen van Nederland, hebben hun handen ineengeslagen. Hieruit is een samenwerking ontstaan die de komende jaren moet leiden tot een sterk partnership waar studenten, FC Eindhoven en Fontys vruchten van gaan plukken. SportNetwerk mag hier ook een kleine bijdrage in leveren.

FC Eindhoven vervult al sinds de oprichting in 1909 een belangrijke rol in de stad en in de regio. De afgelopen jaren heeft de club ervoor gekozen om ‘Bouwen met talent’ centraal te stellen. Niet alleen wordt talent ontwikkeld op het veld maar ook op kantoor. FC Eindhoven ziet in haar toekomst een belangrijke rol weggelegd voor studenten.

V.l.n.r : Hugo Gruijters (docent SPECO, Fontys Economische Hogeschool Tilburg),
Dennis Arts (onderwijsmanager Sportkunde, Fontys Sporthogeschool), Minou Hoeberichts (directeur
Fontys Economische Hogeschool Tilburg) en Justin Goetzee (algemeen directeur a.i. FC Eindhoven)

Toekomstscenario
Justin Goetzee, algemeen directeur a.i. schetst een toekomstscenario: “Ik zie een toekomstbeeld waarbij een ervaren managementteam leiding geeft aan de club maar dat alle andere functies bekleed worden door studenten. Voor een deel is dit al een feit. Zo hebben we momenteel twaalf studenten die een belangrijke rol hebben op het gebied van commercie, marketing, communicatie, media en bij het voetbal zelf. En deze studenten komen allemaal van Fontys. We werken al jaren intensief samen met de SPECO-opleidingen van Fontys. Daarnaast hebben we recent de banden weer aangehaald met Fontys Sporthogeschool die met hun multifunctionele gebouw direct grenst aan ons stadion. Zowel de SPECO-opleidingen als de opleidingen Sportkunde leiden prima studenten op voor het sportwerkveld. En bij ons kunnen deze studenten zich uitstekend ontwikkelen.”

Hybride leeromgeving

Matty van Est, directeur van de Sporthogeschool is ook blij met de samenwerking: “Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hogescholen is de hybride leeromgeving. Studenten werken in deze omgevingen aan uitdagende en maatschappelijke vraagstukken waarbij het grensvlak tussen opleiden en beroepspraktijk wordt opgezocht. Dit verrijkt het leren van de student. Binnen deze omgevingen staat niet alleen het leren van studenten centraal, maar zijn studenten en hun leerproces een katalysator voor praktijkvernieuwing. Bij FC Eindhoven zijn volop mogelijkheden tot praktijkvernieuwing. Studenten krijgen bij onze ‘buurman’ ook volop verantwoordelijkheid waardoor ze veel sneller leren dan in de schoolbanken”. Minou Hoeberichts, directeur van Fontys Economische Hogeschool Tilburg waar de SPECO-opleidingen onder vallen valt Matty bij: “FC Eindhoven biedt onze studenten een authentieke leeromgeving. We werken graag samen met regionale partijen en het mooie van een kleine club als FC Eindhoven is dat onze studenten zich veel breder ontwikkelen dan bij grotere organisaties. De ambities van FC Eindhoven om studenten leidend te laten zijn, spreken mij ook aan.”

Intentieverklaring

Er ligt een intentieverklaring om de komende jaren intensief samen te werken. Hierbij zullen waarschijnlijk ook andere instituten en opleidingen van Fontys aansluiten zoals Fysiotherapie, HRM en Finance & Control. Binnen de samenwerking zullen studenten onder begeleiding van vaste coaches van Fontys en FC Eindhoven intervisie-sessies hebben en zal het bedrijf SportNetwerk van Sander Fonville elk half jaar drie kennisseminars verzorgen die exclusief voor Fontysstudenten die bij FC Eindhoven stage lopen, toegankelijk zijn.

Ontwikkeling van de student

Voor de studenten ligt een traineeship klaar bij FC Eindhoven waarbij studenten vanaf het derde studiejaar kunnen instromen. De ontwikkeling van de student staat hierbij centraal. Na het afstuderen is er voor de topstudenten de mogelijkheid om door te groeien naar een managementfunctie binnen FC Eindhoven.

Gezamenlijke ambitie

De partners FC Eindhoven, Fontys en SportNetwerk streven naar een duurzame samenwerking waarbij kennis wordt gedeeld en er een gezamenlijke ambitie is om te leren, te groeien en te ontwikkelen. De samenwerking is niet exclusief. Andere organisaties of partijen die willen aansluiten worden beoordeeld op onze gezamenlijke kwaliteitseisen en op haalbaarheid.