Solliciteer

Wil je een sportopleiding doen, maar weet je nog niet welke mogelijkheden er zijn? Ik hoor het wel vaker: ‘’Ik wil iets met sport”. In dit artikel ga ik verder in welke mogelijke studies er zijn op MBO, HBO, Post-HBO en MBA/Universitair niveau voor diegene die een sport gerelateerde studie willen doen. Een totaal overzicht van de opleidingen in de sport is hier te vinden.

MBO opleidingen:

Er zijn op MBO niveau 3 soorten opleidingen, niveau 2, 3 en 4. Deze worden gegeven door ROC’s (Regionale Opleidingencentra) welke Sport en bewegen, Sport- en bewegingscoördinator niveau 4, Coördinator Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl niveau 4, Sport- en Bewegingsleider niveau 3, Dienstverlener Sport & Recreatie niveau 2, Servicemedewerker Sport & Evenementen niveau 2. Daarnaast kan ook via CIOS Nederland een opleiding gevolgd worden. Er zijn 5 CIOS opleidingen in Nederland, welke allemaal gekoppeld zijn aan een ROC.

Voorbeeld ROC van Twente, Sport & Bewegen

MBO opleiding voor topsporters
Daarnaast bestaat het Johan Cruyff College. Op het Johan Cruyff College combineren topsporters en talenten hun sportcarrière met een mbo-opleiding. Het Johan Cruyff College biedt opleidingen op het gebied van Sport & Business en Sport & Coaching. De Johan Cruyff Colleges zijn onderdeel van ROC’s die sport hoog in het vaandel dragen. Door (top)sporters op te leiden bieden zij een bijzondere bijdrage aan de sportsector. Het ROC biedt een garantie voor de kwaliteit van het mbo-studieniveau en -diploma.

Het Johan Cruyff College biedt de volgende mbo-opleidingen:

Sport & Business:

 • Commercieel Medewerker (mbo niveau 3)
 • Medewerker marketing en communicatie (mbo niveau 4)
 • Medewerker evenementenorganisatie (mbo niveau 4)

Sport & Coaching:

 • Trainer/ coach (Coördinator sportinstructie, training en coaching) (mbo niveau 4)

Sport- en bewegingsbegeleider – niveau 2

Als sport- en bewegingsbegeleider help je met het geven van sport en bewegingsactiviteiten. De activiteiten zijn bedoeld voor groepen maar je begeleidt mensen ook individueel. De activiteiten kunnen plaatsvinden op veel verschillende plekken. Denk daarbij aan scholen, buurthuizen of sportverenigingen. Jouw rol is om het plezier van mensen in het sporten te vergroten. Tijdens de opleiding leer je verschillende soorten sporten te beoefenen waarmee je dat kan bereiken. Denk aan voetbal, tennis, judo, zwemmen en schaatsen. Maar ook fitness, dans en buitensport. Je leert hoe je mensen kunt laten ontspannen en hoe je ze bepaalde vaardigheden leert. Je moet hiervoor goed met mensen kunnen omgaan en samenwerken. Ook hier besteedt de opleiding aandacht aan.

Sport- en bewegingsleider – niveau 3

Sporten en bewegen is uiteraard het hoofdbestanddeel van het werk van de sport- en bewegingsleider. Maar ook administratief werk komt aan de orde. Je maakt van tevoren plannen voor sportlessen en zorgt dat het benodigde materieel er is. Je geeft instructies aan groepen, maar houdt ook iedere individuele deelnemer in de gaten. Veiligheid bij het sporten is heel belangrijk. Tijdens de opleiding leer je omgaan met mensen, sportactiviteiten voorbereiden, opzetten en uitvoeren en je leert veel over het beheer van een sportschool of andere sportvoorziening. Je kunt aan de slag bij fitnesscentra, sportverenigingen, zwembaden, verzorgingshuizen en vakantieparken, maar bijvoorbeeld ook in de gevangenis.

Sport en bewegingscoördinator – niveau 4

Vanzelfsprekend doe je als sport- en bewegingscoördinator veel aan sport, maar er komt meer bij kijken. Je werkt met mensen die willen sporten of bewegen, maar geeft ook leiding aan medewerkers die hen daarbij helpen en werkt vaak met vrijwilligers. Je zorgt dat alle activiteiten goed gepland worden. Soms geef je een organisatie advies over sportactiviteiten. Tijdens de opleiding kun je je specialiseren in verschillende richtingen.

HBO opleidingen

Op HBO niveau zijn er ook veel verschillende opleidingen en het meeste hangt af in welke richting je carrière wilt maken. Wil je gaan lesgeven, trainen, voor de groep staan etc. dan zijn er keuzes als Sportkunde en Docent Lichamelijke Opvoeding en Sport- & Bewegingseducatie. Kies je voor de commerciele kant van de sport, dan zijn de opleidingen Commerciële sporteconomie en Sport, Management en Ondernemen geschikt.

Sportkunde

Hoe leuk sporten ook is, bij Sportkunde is sport niet alleen doel, maar vooral ook een middel. Een middel, een radertje in de processen die mensen in beweging zetten. Sporters hebben onderling plezier, moedigen elkaar aan, inspireren én werken aan hun conditie. Zo heeft sport een bijzonder positieve invloed op de deelnemers en daarmee op de samenleving. Daarom staat, naast de intrinsieke waarde, ook de extrinsieke waarde van sport centraal binnen Sportkunde. Op de acht hogescholen die Sportkunde aanbieden wordt uitgegaan van deze drie extrinsieke waarden:

 • Sociaal-maatschappelijke waarde: sport helpt bij een grotere participatie voor iedereen
 • Gezondheidswaarde: sport voor meer vitaliteit en een betere leefstijl
 • Economische waarde: sport en de onbegrensde businessmogelijkheden

Op Sportunde.nl kan je meer lezen over de opleiding en de verschillende locaties.

Docent Lichamelijke opvoeding (ALO)

Wil je met kinderen werken en actief bezig zijn? Krijg je de kriebels van het idee van een werkweek zonder beweging? Als je voor een sportopleiding kiest, zal dit niet nodig zijn. Je zult zelf veel sporten én actief bezig met anderen in beweging krijgen. Na je afstuderen mag je lesgeven aan zowel kinderen op de basisschool als middelbare scholieren, mbo’ers en hbo’ers.  Ga je ALO studeren dan sport je veel tijdens de opleiding. Denk aan het beoefenen van verschillende balsporten, turnen en zwemmen. Je  krijgt les over de bouw van het menselijk lichaam en bijvoorbeeld de verschillende spiergroepen. Omdat je wordt opgeleid tot leraar krijg je een aantal vakken waar je leert over hoe je moet lesgeven.

Sport- en bewegingseducatie

Sport en bewegen zijn belangrijke ingrediënten voor een gezonde en actieve leefstijl. Tijdens de hbo-opleiding Sport- & Bewegingseducatie word je opgeleid tot bewegingsspecialist in het werkveld van sport en bewegen: vrije tijd, toerisme, recreatie en outdoor. Je leert hoe je op een ondernemende manier voor verschillende doelgroepen passende sport- en beweegprogramma’s ontwikkelt, organiseert en uitvoert. Ook leer je hoe je deelnemers begeleidt en advies uitbrengt. Na afronding van de opleiding Sport- en Bewegingseducatie kun je aan de slag bij recreatiecentra, evenementenorganisaties. (para)medische instituten, sportkoepels, health- en fitnesscentra, zorgverzekeraars, sportraden en -verenigingen of de (lokale) overheid.

Commerciële sporteconomie & Sport, Management en Ondernemen

Sport is big business. Het is een branche waar veel geld in omgaat. Goede sporters worden voor enorme bedragen gekocht en ook hun salarissen zijn torenhoog. Sponsors, financiers, publiek, reclamemakers moeten naar binnen worden gehaald om al deze kosten, naast de exploitatiekosten, dekkend te krijgen. Sportmensen, medewerkers en publiek stellen steeds hogere eisen aan alle faciliteiten binnen een sportvereniging of sportclub. De hbo-opleiding Commerciële Sporteconomie of de opleiding Sport, Management en Ondernemen bereidt je voor op een baan in deze zakelijke sportwereld. Bijvoorbeeld als sportmarketeer of manager.  Het is geen sportopleiding; je hoeft dus geen actief sporter te zijn, maar wel een passie voor sport hebben. Tijdens deze opleiding leer je hoe je marketing, management, communicatie, organisatie, verkoopkunde, evenementenorganisatie en public relations moet toepassen op het gebied van sport.

Lees ook: SPECO, dé springplank naar succes in de sportbusiness

Post-HBO:

Zo zijn er ook Post-HBO opleidingen in Nederland, bijvoorbeeld via Business of Sports Academy.

Post-HBO Bedrijfskundig Sportmanagement

De eerste sportopleiding waarin alle vernieuwingen op het gebied van sportmarketing, sportmanagement, digitale strategie, stakeholder management en besturing van (top)sport organisaties behandeld worden. In de opleiding worden specifieke sportmanagement kennis verbonden met bedrijfskundige kennis. Je ontwikkelt hierdoor een brede visie op business modellen in de sport en leert dit vertalen naar strategische en tactische keuzes. Dit geeft jou de mogelijkheid integraal naar vraagstukken in de sportindustrie te kijken.

Post-HBO Sport Eventmanagement

De opleiding waarin alle vernieuwingen op het gebied van eventmanagement & marketing, digitale strategie, stakeholder management en het managen van project organisaties aan de orde komen. In de opleiding leer je vanuit een breder perspectief kijken naar de ontwikkelingen binnen de event-industrie. Naast specifieke event kennis ontdek je ook nieuwe kansen in de rol en businessmodellen van evenementen. Als resultaat van de opleiding leer je dit vertalen naar strategische en tactische keuzes en ontwikkel jij je  tot brede gesprekspartner op managementniveau.

Universitaire / MBA opleidingen:

Executive MBA Sport & Health

De Executive MBA Sport & Health is meer dan een algemeen bedrijfskundige MBA. Je leert vernieuwende en realiseerbare oplossingen te creëren voor vragen binnen een veld dat groeit in relevantie. We zien de waarde van sport en bewegen voor het brede welbevinden van de maatschappij steeds beter in. Vraagstukken rond dat welbevinden zijn talrijk en overstijgen domeinen. Het potentieel benutten vraagt om een wisseling van perspectief, lef en vernieuwing. In de tweejarige Executive MBA Sport & Health krijgt je talent om grenzen te verleggen, nieuwe verbindingen te creëren en innovatief te zijn daarom een stevige impuls. Je ontplooit je als manager, leider en ondernemer. Je vergroot je kennis van tal van disciplines, duikt de samenleving in en bouwt aan een netwerk voor het leven. Je leert vanaf de eerste dag van de opleiding en draagt na afloop de titel MBA.

Sportbeleid en sportmanagement

Ben je geïnteresseerd in sportontwikkelingen en in manier waarop dit  landelijk, regionaal of op lokaal niveau wordt georganiseerd?  De opleiding  Sportbeleid en sportmanagement besteedt aandacht aan de veranderende sportsector, aan het ontwikkelen van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties zoals, clubs, bonden, koepelorganisaties, overheidsorganisaties en sportondersteuningsorganisaties. Er is in de sportsector vraag naar professionals die vraagstukken over sport en bewegen aanpakken.  Je kunt bij gemeenten, bonden, koepelorganisaties of andere (ondersteunings)sportorganisaties en adviesbureaus terechtkomen in functies als beleidsmedewerker, projectcoördinator of verenigingsmanager, maar je kunt ook aan de slag als wetenschapper bij een onderzoeksbureau of universiteit.

Sport Sciences

De universitaire masteropleiding Sport Sciences is een multidisciplinaire studie gericht op sport. Tijdens je studie:

 • krijg je theorie over sportgedrag
 • leer je welke issues er momenteel spelen op het gebied van sport,
 • leer je hoe je academisch onderzoek kan doen
 • krijg je inzicht in hoe  sportbeoefening geanalyseerd en gemeten kan worden
 • leer je programma’s ontwikkelen rondom sport.

De studie is geconcentreerd rondom vier onderwerpen:

 • de fysieke activiteit;
 • sport en cognitie van kinderen;
 • het identificeren en ontwikkelen van talent;
 • perceptie, actie en het maken van beslissingen in sport;
 • en als laatste het analyseren en optimaliseren van sportprestaties.

Bewegingswetenschappen

De universitaire Bachelor Bewegingswetenschappen is gericht op de mens en zijn bewegingen. Hierbij komen verschillende elementen aan bod zoals onderzoek naar spierwerking, botstructuren en gewrichten en de onderlinge samenwerking met behulp van de hersenen. Deze kennis wordt ingezet bij de begeleiding van mensen die problemen hebben met het bewegingsapparaat. Je leert voor deze patiënten de juiste behandelmethode vaststellen. Uiteindelijk zullen ze dan weer soepeler kunnen bewegen. Niet alleen invalide mensen worden begeleid, ook topsporters die door begeleiding beter presteren. Je kan bijvoorbeeld mensen begeleiden met een betere (werk)houding die door een ongeluk nu hinder ondervinden.  Een voorbeeld van onderzoek zou je kunnen onderzoeken hoe het lichaam reageert op korte en lange belasting en wat de invloed daarvan is op de spiergroepen.

Vergelijk hier alle opleidingen op ons overzicht!

Partners SportNetwerk
SportNetwerk heeft ook een aantal opleidingspartners, meer informatie over deze opleidingsinstituten is hier te vinden.