Solliciteer

Interview Prof. drs. Philip Wagner (Board Wagner Group)
Initiatiefnemer Executive MBA Sport & Health

Wagner is een maatschappelijke onderneming die vanuit haar missie ‘ondernemen met kennis’ een bijdrage wil leveren aan de grotere maatschappelijke vraagstukken. Naast advies- en ontwikkelwerk delen zij graag kennis door middel van het aanbieden van modern kleinschalig onderwijs voor Executives. Vanaf 2020 heeft Wagner besloten haar portfolio te verbreden vanwege een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling en biedt vanaf januari de Executive MBA Sport & Health aan. Deze algemeen bedrijfskundige MBA leert je vernieuwende en realiseerbare oplossingen te creëren voor vragen binnen dit kansveld dat groeit in relevantie. 

Nieuwe verschuiving
Philip Wagner licht toe dat zij met deze keuze inspelen op een verschuiving van perspectief; “De reden om te kiezen voor een verbreding van onze MBA kent veel invalshoeken. Onze Executive MBA in sportmanagement had een focus op mensen die professioneel werkzaam zijn of willen zijn in de sport. Maar door twee belangrijke ontwikkelingen zien we dat er geen sport meer is zonder aandacht voor gezondheid. Bij de topsport is er steeds meer aandacht voor het gezondheidsaspect  en in de breedte wordt sport meer en meer gezien als belangrijk middel om fysiek gezond te blijven, mentaal weerbaar te zijn en aansluiting te vinden bij de samenleving.

Mondiaal wordt de dubbele vergrijzing een strategisch vraagstuk: mensen worden steeds ouder terwijl tegelijkertijd het geboortecijfer daalt. Als econoom zie ik dat voor de groeiende groep ouder wordende mensen vitaliteit in de meest ruime betekenis van het woord van cruciaal belang is. Anders is goede zorg niet haalbaar en financierbaar. En onderdeel van vitalisering, van welbevinden is altijd sport en bewegen. Vraagstukken rond dat welbevinden zijn talrijk en overstijgen domeinen. Het potentieel benutten is een maatschappelijk vraagstuk, veel breder dan de huidige branche van sport en gezondheid.”

Uniek aan de opleiding is het leren in het hart van de samenleving. In iedere module bezoek je bedrijven, instellingen of concepten die relevant zijn binnen de context van sport en health en die je visie op de vitaliteit van de maatschappij verbreden.

Health en vitaliteit
De verandering richting health en vitaliteit waar Philip over spreekt, is niet alleen in de maatschappij te zien, maar ook in de carrière van deze doelgroep, waarvoor de MBA een belangrijke verbreding biedt. Kwam alumni voorheen vooral uit en terecht in management en directie functies bij sportorganisaties, de laatste jaren zijn er ook deelnemers uit, naast sport, het sociaal domein, het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Dit gegeven vormt, naast diverse buitenlandse trips en een zeer afwisselend curriculum een belangrijk aspect van de opleiding. “Van elkaar leren deelnemers namelijk zeker zoveel als van onze docenten en het programma”, gaat Philip verder. “Door deze bredere profilering van onze weliswaar algemene MBA spreken we een diverse groep aan. Hoe meer multidisciplinair de samenstelling, hoe meer mensen van elkaar kunnen leren.”

Vanaf 9 januari 2020 start de MBA met 15 deelnemers uit diverse branches. Voor meer informatie kijk op https://www.wagner.nl/graduate-school/executive-mba-sports-en-health/

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.