Solliciteer

De HvA investeert zichtbaar in sport en de begeleiding van topsporters. Zo is de Topsport Academie Amsterdam (TAA) in het leven geroepen om topsporters de mogelijkheid te geven de studie te volgen van zijn of haar keuze en die te combineren met topsport.

Wat is de Topsport Academie Amsterdam?

De Topsport Academie Amsterdam (TAA) is de HvA brede dienst die alle HvA topsporters de mogelijkheid biedt om hun sportcarrière succesvol te combineren met een HvA studie naar keuze. De TAA is de cruciale factor tussen Sport en Onderwijs. Door het onderwijs ‘sport-inclusief’ te laten denken en te organiseren en de sport ‘onderwijs-inclusief’, maakt de TAA het mogelijk zowel een HvA diploma te halen als Olympisch succesvol te zijn.

Als onderwijspartner van het Centrum voor topsport en onderwijs (CTO) Amsterdam de TAA niet alleen verantwoordelijk voor de begeleiding van talenten en topsporters tijdens hun hbo periode, maar voor de doorstroom van het voortgezet onderwijs en mbo naar de HvA toe, alsmede de doorstroom van de HvA naar de UvA of VU. Verder maakt de TAA op nationaal gebied deel uit van het convenant FLOT (Flexibel onderwijs en topsport) en is Internationaal aangesloten bij het European Athlete for Student network (EAS)

Opleidingen

Binnen de HvA is een zestal opleidingen waarbij het topsport beleid nog iets verder is uitgewerkt. Dit zijn opleidingen waar al meerdere topsporters studeren of waarvan topsporters hebben aangegeven graag te willen studeren. Een aantal van deze opleidingen heeft al een bestaand topsportbeleid.

 Om welke opleidingen gaat het?

Wat wordt er extra geboden?

Er is een topsportbegeleidingsteam (TBT), bestaande uit een topsportcoördinator/begeleider, studiecoach, inhoudsdeskundige, decaan een lid van de examencommissie en de TAA. Dit team onderhoudt zeer korte lijnen zodat knelpunten in de combinatie topsport en studie snel herkend, erkend en opgelost worden.

Meer weten, ga dan naar de website van TAA