Solliciteer

Guus Hulshof droeg als sectorhoofd Sport en Bewegen in Eindhoven ruim twintig jaar bij aan vele sportieve successen van de gemeente. Hulshof was daarnaast nog eens vijf jaar actief in andere rollen voor de gemeente. Sinds 2014 vervult Hulshof een adviserende rol, waarbij ook de provincie zich beroept op zijn ervaring. Zo denkt hij mee over het Sportplan 2016: een grove routekaart, gemaakt vanuit de ambitie dat sport bijdraagt aan een vitale provincie. Een ervaringsdeskundige op het gebied van sport en overheid. Sport-netwerk.nl sprak in het nog verse 2015 met Hulshof over zijn persoonlijke en zakelijke successen en de rol daarin van de masteropleiding Executive MBA Sportmanagement van de Wagner Group.

Wat is het hoogtepunt in uw carrière als afdelingshoofd sport?
“Het werk voor de gemeente Eindhoven kent vele hoogtepunten. Ik denk dat het bijdragen aan de publieke sportsector één groot hoogtepunt is. Wat ik nog veel bespeur, is dat de sportwereld zich beperkt tot de eigen sector. De grootste winst is hem wat dat betreft te halen in samenwerking met overige sectoren, zoals welzijn, onderwijs, gezondheid en vastgoed. Hierdoor kan de sportwereld over de eigen grenzen kijken.”

Als adviseur kreeg u van de provincie Noord-Brabant, met oog op het Sportplan 2016, de opdracht om topsportbeleid en breedtesportbeleid te verbinden en de legacy van het plan te doordenken. Is dit al concreet terug te zien in de provincie?
“Het Sportplan 2016 is een plan dat zich bezighoudt met een aantal specifieke thema’s: talentontwikkeling, innovatie, evenementen, gehandicaptensport en sportinfrastructuur. Het plan werd opgesteld in 2011. Met 2016 in zicht mogen we langzaamaan gaan kijken naar de legacy van het plan. We zien in Brabant een verbeterde sportinfrastructuur met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (talentontwikkeling), de opening van Fontys Sporthogeschool (breedtesport en onderwijs) in 2012, de uitbreiding van de Tilburgse hockeyclub, de innovatielabs in Den Bosch, Vught en Eindhoven (innovatie). Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion was op haar beurt in augustus 2014 het strijdtoneel voor de paralympische zwemmers (evenementen/ gehandicaptensport).”

Voor Brabant was 2014 weer een bewogen sportjaar. Eén van de pareltjes was natuurlijk de renovatie van de historische glasfabriek van Philips: hier staat nu hét Sport, Marketing en Media-gebouw (SX) van Nederland. Wat staat er in de nabije toekomst te wachten voor Brabant?
“Kleine doelen overstijgen grote doelen. Sport op de agenda houden is hierin de hoogste prioriteit. Kinderen plezier geven in bewegen is hierbij een belangrijk speerpunt. Daarbij ligt het sportieve succes van de Brabantse gemeenten in het op orde houden van de financiële mogelijkheden, zeker met betrekking tot de bezuinigingstaakstelling. In 2015 zal bij veel gemeenten een nieuwe sportvisie van op tafel komen. De behoefte naar duidelijkheid en keuzes voor de komende jaren zullen hierin beschreven staan.

Met Tilburg en Breda als Brabantse speelsteden van het EK Vrouwenvoetbal in 2017, maakt Brabant zich op voor de concrete bevordering van vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal is nu een hot topic en we zullen daarom nu de kans moeten benutten om meisjes-/vrouwenvoetbal te bevorderen.

Het bruggetje naar de Executive MBA Sportmanagement van de Wagner Group. Wat maakt deze masteropleiding zo uniek? En hoe droeg dit bij aan uw werk als sectorhoofd Sport en Bewegen?
“Ondernemers in de sport beperken zich nog te vaak tot de eigen sector. De sport is gebaat bij multisectorale samenwerking. De renovatie van het historische pand SX is hier een goed voorbeeld van. Deze renovatie kwam tot stand door storytelling. Door kruisbestuiving was er nadrukkelijk van waardecreatie. Juist deze aanpak van storytelling en waardecreatie krijgen veel aandacht in de MBA van de Wagner Group. Het is een kwestie van ambities uit durven spreken en aan durven pakken. Daarvoor is overtuigingskracht nodig. Zo waren de initiatiefnemers niet alleen bezig met het opzetten van een nieuw bedrijfsconcept voor de sportmarketingbranche, maar overtuigden zij ook in de waardecreatie voor bijvoorbeeld Philips en Park Strijp S Beheer.

Daarnaast is de financiële component, een vaak onderbelichte component in de sport, een thema in de MBA.”

Het SX-gebouw is ontstaan uit een jarenlange droom van Triple Double-eigenaar Bob van Oosterhout. Heeft u persoonlijk doelen of dromen voor de sport in de regio?
“Behaalde successen zijn dan bijvoorbeeld het zwembad, de komst van ’s werelds grootste sportretailer Decathlon, de Fontys Sporthogeschool en Nederlands grootste sportmarketingbureau. Allemaal zaken waar de gemeente Eindhoven haar gezicht positief laat zien wat sport betreft. Er blijven echter altijd zaken die ik persoonlijk graag in de regio zou zien. Een sportmuseum, het nationaal dopingbureau, maar met name een Urban Sportcentrum gericht op BMX, skaten, beach volleybal, streetdance en vergelijkbare ‘extreme’ sporten. Het zijn slechts wat voorbeelden waar ik persoonlijk een doel in zie.

Misschien is het minder van belang wat mijn doelen en dromen zijn. De gemeenten moeten hun ambities blijven uitspreken en bouwen aan hun eigen sporttoekomst. Ik denk dat ze daar momenteel druk mee bezig zijn”.

Lees ook: Interview Guus Hulshof over de MBA Sportmanagement