Solliciteer

Minder stress, meer energie

Lieke van den Broek heeft voor haar Master thesis onderzoek gedaan naar vitaliteit binnen organisaties en de rol van communicatie daarbij. Een aanleiding hiervoor was de zogenoemde ‘Werkstressweek’ die begin november 2014 door het Ministerie van Sociale Zaken in het leven is geroepen. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat 41% van alle werknemers werkstress normaal is gaan vinden. Minister Asscher gaf aan dat organisaties door toenemende werkstress steeds verder op kosten gejaagd worden. Volgens een onderzoek van TNO kostte werkstress het bedrijfsleven in 2012 naar schatting 2.2 miljard euro. Organisaties zien daarom steeds vaker het belang in van het fysiek en mentaal fit houden van werknemers. Het terugdringen van verzuim is dan ook een van de belangrijkste redenen om een vitaliteitsprogramma te starten. Andere veel voorkomende redenen voor het implementeren van een vitaliteitsprogramma zijn: fittere werknemers, teambuilding en een beter imago van de organisatie.

Vitaliteit binnen organisaties, hoe werkt dat?

Nu organisaties dus steeds vaker zoeken naar manieren van duurzame inzetbaarheid van werknemers, is er ook meer aandacht voor vitaliteitsprogramma’s. Bij vitaliteitsprogramma’s wordt vaak gedacht aan een bedrijfssport programma, waarbij collega’s samen sporten of deelnemen aan een wedstrijd. Hoewel dit een uitstekende manier is om bijvoorbeeld te werken aan meer energie, zijn er meer mogelijkheden. Er is binnen sommige organisaties nu ook aandacht voor mentaal fit zijn. Zo worden er cursussen gegeven om te leren ontspannen en is er meer ruimte om te praten over stress. Daarnaast investeren steeds meer organisaties in gezond eten in de kantine en soms zelfs voedingsadvies op maat.

Communicatie is cruciaal

Hoewel een dergelijk programma voor veel werknemers aantrekkelijk zal klinken, is het niet altijd een doorslaand succes. Mensen zijn druk en hebben niet altijd zin en tijd om deel te nemen aan een programma. Als organisaties vitaliteitsprogramma’s succesvol willen implementeren dan is het belangrijk om rekening te houden met de volgende drie factoren:
1. Luisteren naar werknemers.Het is natuurlijk onmogelijk om te voldoen aan alle wensen, maar mensen de mogelijkheid geven om zich uit te spreken kan leiden tot positieve resultaten. Wanneer er onvoldoende aandacht is voor de mening en de wensen van werknemers, is de opkomst bij de programma’s vaak laag en is de kans dat het programma succesvol is kleiner.
2. Aanspreken en bewustwording. Belangrijk is dat alle werknemers binnen de organisatie zich aangesproken voelen en gemotiveerd worden om deel te nemen. Er is vaak een groep werknemers die zich als eerste zullen aanmelden, maar er zijn ook werknemers die dit niet snel doen. Om deze groep toch te bereiken moet een vitaliteitsprogramma bestaan uit meerdere onderdelen. Op die manier kan iedere werknemer deelnemen aan het onderdeel dat hem of haar het meest interessant lijkt. Zowel werknemers als leidinggevenden gaven in de interviews aan dat het bij het motiveren van werknemers belangrijk is dat ze bewust gemaakt worden van het doel van een vitaliteitsprogramma. Belangrijk is dat de nadruk ligt op het plezier en de persoonlijke doelen van de werknemer, en niet op die van de organisatie.
3. Organisatiecultuur. Ten slotte moet de organisatiecultuur deelname aan een vitaliteitsprogramma toelaten. Uit de interviews bleek dat leidinggevenden het niet altijd accepteren als een werknemer bijvoorbeeld tijd vrij wil maken om te gaan sporten.

Een vitaliteitsprogramma binnen uw organisatie? Doen!

Concluderend kan er gezegd worden dat de belangrijkste redenen voor organisaties voor het implementeren van een vitaliteitsprogramma zijn: fittere werknemers, meer energie en een beter imago. Communicatie kan bij het implementeren van vitaliteitsprogramma’s bijdragen aan bewustwording van werknemers, het aanspreken van alle doelgroepen en een cultuurverandering binnen de organisatie. Hoewel meer onderzoek naar vitaliteit binnen organisaties nodig is, kan vooralsnog worden geconcludeerd dat het de moeite waard is voor organisaties om meer aandacht aan vitaliteit te besteden.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp? Neem dan contact op via liekevdbroek@gmail.com.

Profiel: Lieke van den Broek

Lieke is eind 2014 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar zij de Master Corporate Communication deed. Tijdens haar opleiding Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft zij als extra vakken gekozen voor Sport en Gezondheid en Sportpsychologie. Hier ontstond de interesse voor vitaliteit op de werkvloer. Het onderwerp van haar Masterthesis was: ‘Vitaliteit binnen organisaties en de rol van communicatie’. Deze onderzoeksvraag is beantwoord met behulp van drie case studies bij Nederlandse organisaties.