Solliciteer

Afgelopen zaterdag las ik een interessant artikel in het FD. Professor Max Welling van de Universiteit van Amsterdam werpt een heel nieuw licht op de invloed van vergaande robotisering en digitalisering op de arbeidsmarkt. Max Welling pleit voor een basisinkomen en flexibel werken voor iedere Nederlander. Hij denkt dat te financieren vanuit een hogere winst uit onderneming omdat de loonkosten hierdoor voor bedrijven lager worden. Dat kan interessante discussies opleveren.

Dat de digitalisering de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen is inmiddels wel duidelijk. Vooral veel administratieve functies zullen langzamerhand gaan verdwijnen en overgenomen worden door kunstmatige intelligentie. Hiermee dreigt er een nieuwe groep werknemers te ontstaan die moeilijk aan het werk komen en grotere maatschappelijke tegenstellingen op basis van inkomensongelijkheid. Om onrust te voorkomen pleit Max Welling voor een basisinkomen voor iedereen. Vervolgens kan betaalde arbeid je inkomen vergroten. Dat zou dan betaald moeten worden uit hogere belasting op winst uit onderneming. Verdere ingrijpende veranderingen zijn nodig op de hypotheekmarkt en onderwijs. Banken zouden naar andere criteria moeten kijken om een hypotheekaanvraag goed te keuren dan de aanwezigheid van een vast arbeidscontract. Het onderwijs moet veel meer vraaggericht en persoonlijk aanbod creëren dat voldoet naar de vraag van de werknemers. Hoe beter opgeleid, en in dit geval hangt dat af van de vraag in de markt, hoe meer je waard bent. Dat zou betekenen dat iedere werknemer in een zogenaamde flexibele schil werkzaam is.

Ook binnen de sport- en leefstijlbranche zal de invloed van de digitalisering invloed hebben. De realiteit is dat alle informatie over bijvoorbeeld voeding voor iedereen gratis toegankelijk is via internet. Er zijn zelfs Twitter-accounts waar mensen die een dieet volgen ervaringen en kennis uitwisselen, compleet met foto’s van hun laatst genoten maaltijd. Ook binnen sport en fitness zijn dergelijk ontwikkelingen duidelijk. PwC becijferde vorig jaar dat maar liefst 68% van de mensen bereid is een activity tracker te dragen als deze beschikbaar wordt gesteld door werkgever of zorgverzekeraar. Welke invloed zou dit hebben op de fitnessmarkt als een grote verzekeraar deze stap zou nemen? En vlak de invloed van app’s als Runkeeper en UnderArmour niet uit. Waarom zou je nog de hulp van een trainer of diëtist inroepen als je alle kennis, schema’s en diëten gratis op internet kunt vinden? Ik denk dat vraag en aanbod op het gebied van bijscholing en onderwijs hier rekening mee moet gaan houden en hierop anticiperen. Het verschil wordt niet meer gemaakt door inhoudelijke kennis, maar de inter-relationele skills: Ben jij in staat oprechte aandacht te geven aan je cliënt, kun je hem of haar motiveren tot een actieve en gezonde leefstijl en beheers jij de psychologische vaardigheden die daarvoor nodig zijn? Met andere worden: Kan jij meerwaarde geven aan technologische oplossingen.

Zeker ook met het oog op de flexibele arbeidsmarkt ben ik ervan overtuigd dat er met name vanuit het bedrijfsleven en de sport- en leefstijlbranche vraag gaat ontstaat naar professionals die technologische know-how koppelen aan empathie, communicatie en motiverende gespreksvaardigheden. Als je goed bent, weet je deze vaardigheden zodanig in te zetten dat de cliënt zijn of haar doelstellingen bereikt. Daarna ben je niet meer nodig oneerbiedig gezegd. Spannend? Jazeker, we zijn van oudsher gewend juist een langdurige relatie op te bouwen met terugkerende inkomsten bij dezelfde klant. Maar oudsher bestaat niet meer, er is een nieuwe waarheid. Goede resultaten verhogen juist je marktwaarde en daarmee je kansen voor een volgende opdracht en een hoger inkomen. Nu inspelen op ontwikkelingen die onontkoombaar zijn is daarbij cruciaal.

Jack van Hoof
http://nieuws.its-mylife.nl