Solliciteer

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt drie nieuwe bijzonder lectoren op het gebied van sport en bewegen. Prof. dr. Geert Savelsbergh is aangesteld als lector Perceptueel-motorische Talentontwikkeling, dr. Mathijs Hofmijster wordt lector Innovatie in Sportprestatie en dr. Raôul Oudejans wordt lector Leren en Presteren in de Sport. Zij blijven tegelijk werkzaam in hun functie van onderzoeker aan de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

De drie lectoraten gaan hun onderzoek verrichten in de ‘sport fieldlabs’ van het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS). Dit zijn grote sportcomplexen als de Sporthallen Zuid, Sportpark Ookmeer en het Sloterparkbad, waar sportprestaties worden gemeten en sporters worden gemonitord aan de hand van vragenlijsten, sensoren en observaties.

Geert Savelsbergh

Lector Geert Savelsbergh: perceptueel motorische talentontwikkeling

Prof.dr. Geert Savelsbergh onderzoekt in zijn lectoraat de talentontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar bij het sporten. Savelsbergh focust zich in zijn onderzoek op zowel de visuele aspecten als de motorische ontwikkeling. ‘Het visuele en de motoriek zijn bij sport onlosmakelijk met elkaar verbonden,’ legt Savelsbergh uit. Een voorbeeld van talent dat Savelsbergh nader onderzoekt, is spelinzicht. Dit is het vermogen om in een of twee seconden een spelsituatie te voorspellen op basis van de waarneming, en daarnaar motorisch juist te handelen. Savelsbergh onderzoekt de talentontwikkeling bij kinderen van uiteenlopend niveau, van topsporter tot kinderen die moeite hebben met sport. ‘Zo ontdekken we meteen wat die talenten zijn, en gebruiken we die kennis om trainingen te optimaliseren.’

Prof.dr. Geert Savelsbergh is naast lector aan de HvA ook hoogleraar aan de VU op de Desmond Tutu leerstoel Sport en Jeugd en wetenschappelijk coördinator van het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS).  Savelsbergh begeleidt momenteel PhD-projecten in Nederland, Australië en Zuid-Afrika. Daarnaast is Savelsbergh medegrondlegger van het Athletics Skills Model samen met o.a. René Wormhoudt voor optimale talentontwikkeling van jonge sporters.

Mathijs Hofmijster

Lector Mathijs Hofmijster: innovatie in sportprestatie

Dr. Mathijs Hofmijster onderzoekt in zijn lectoraat hoe trainingen en sportprestaties geoptimaliseerd kunnen worden met innovatieve technologieën en feedback. ‘Die innovaties zitten vaak in kleine dingen. Die maken het cruciale verschil tussen een goede sporter en een excellente sporter,’ aldus Hofmijster. Het gaat er bij die verbeteringen om dat de sporter zoveel mogelijk energie kan vrijmaken, en die energie tegelijkertijd zo goed mogelijk benut. ‘Die combinatie maakt het verschil tussen goud winnen, en geen podiumplaats.’ Hofmijster is gespecialiseerd in prestatiesporten, met name roeien. Hij verricht onder andere voor het roeien onderzoek naar de optimale voortstuwingstechniek, waarmee roeiers zo min mogelijk energie verliezen.  Hofmijster ontwikkelt momenteel met zijn onderzoeksteam een app die sporters hierover feedback geeft, bijvoorbeeld via een slimme bril zoals Google Glass.

Dr. Mathijs Hofmijster studeerde af in Bewegingswetenschappen aan de VU. In 2006 werd hij vanuit de VU één dag per week gedetacheerd als  embedded scientist bij de Nederlandse roeibond (de KNRB). In 2009 promoveerde Hofmijster op ‘Mechanica en energetica van het roeien’. Na zijn promotie werkte Hofmijster vanuit de VU aan een project voor InnoSport rondom het ontwikkelen van sensortechnieken in het roeien. Naast zijn huidige functie als HvA-lector werkt Hofmijster als universitair docent aan de VU.

Raoul Oudejans

Lector Raôul Oudejans: leren en innoveren in de sport

Dr. Raôul Oudejans onderzoekt in zijn lectoraat ook het geven van feedback aan spelers en coaches. Zo onderzoekt hij bij het CTO Vrouwenbasketball in Sporthallen Zuid het effect van videofeedback, waarmee spelers informatie krijgen over schottechniek en hun visuele gedrag. Daarnaast onderzoekt Oudejans geschikte trainingsmethoden waarmee topsporters beter worden. ‘Trainingsvormen waarin wedstrijden worden gesimuleerd, blijken vooral effectief. In verschillende sporten hebben we eigenlijk een achterstand als het mentale weerstand betreft. In mijn onderzoek kijk ik hoe je zo kunt trainen, dat sporters op het moment suprême ondanks de spanning goed presteren.’ Uit onderzoek van Oudejans bij de politie blijkt dat je door op de juiste manier trainen ervoor kunt zorgen dat je ook met stress goed blijft presteren.

Dr. Raôul Oudejans is bewegingswetenschapper en sinds 1991 werkzaam aan de VU, waar hij in 1996 promoveerde en sinds 2011 als universitair hoofddocent werkt. De laatste jaren heeft Oudejans zich in zijn onderzoek gespecialiseerd in de visuele controle van het basketbalschot en trainen en presteren onder druk. Oudejans heeft meer dan 75 internationale publicaties op zijn naam, evenals acht boekhoofdstukken en zes boeken, waaronder het studieboek  Sportpsychologie.