Solliciteer
De Raad van Commissarissen (RvC) en directie van Ajax voeren enkele wijzigingen door in de samenstelling van de directie. Menno Geelen, het huidige hoofd commercie van Ajax, wordt per 1 november 2016 commercieel directeur (titulair).
Menno Geelen (1982) is sinds 1 augustus 2010 in dienst bij Ajax. Daarvoor werkte hij bij Eyeworks Sport en Sportmarketingbureau Trefpunt. Binnen Ajax is hij twee jaar werkzaam geweest als hoofd sponsoring en de laatste vier jaar als eindverantwoordelijke van de commerciële afdeling.

Zoals bekend treedt  bij de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 11 november 2016 algemeen directeur Dolf Collee af. Directielid Edwin van der Sar neemt per die datum de rol van directievoorzitter over. Daarnaast blijft Van der Sar, vanaf die datum als algemeen directeur, ook voorzitter van het Technisch Hart. Met het oog op deze aanstaande wijzigingen is besloten dat Ajax een operationeel directeur (statutair) gaat aanstellen. Hij of zij gaat een groot deel van de taken overnemen die nu bij Collee liggen.

President-commissaris Leo van Wijk: “Met het vertrek van Dolf Collee, zal de Ajax organisatie merken dat een zeer ervaren en hardwerkende zwaargewicht de club heeft verlaten.”

Edwin van der Sar gaat zich volledig richten op zijn kerntaken bij Ajax: het voorzitten van de directie, het technisch hart en zijn rol naar buiten toe bij de vele gremia die voor Ajax en het Nederlandse voetbal van belang zijn. De nieuw aan te stellen operationeel directeur is dan ook iemand die zich vooral op enkele grote afdelingen binnen de Ajax-organisatie gaat richten.”

Algemeen directeur Dolf  Collee: “De commerciële portefeuille is de afgelopen jaren verder gegroeid en zorgt voor een belangrijk deel van onze inkomsten. Wij zijn blij dat het huidige hoofd commercie, Menno Geelen, vanaf komende maand commercieel directeur wordt. Hij heeft zich bewezen en de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de commerciële groei van Ajax. Aan hem de taak de ambities op het gebied van bijvoorbeeld sponsoring, kaartverkoop, marketing en merchandising voor de komende jaren ten uitvoer te brengen.”