Solliciteer

Algemeen directeur Frank Berteling vertrekt per 1 augustus 2017 bij de Nederlandse Basketball Bond om aan de slag te gaan in het transitieteam NL Sport, een initiatief van sportkoepel NOC*NSF en de aangesloten sportbonden om veranderingen in de sportsector te realiseren die aansluiten bij de veranderende maatschappij.

Berteling keerde in december 2012 bij de NBB terug als directeur en onder zijn leiding is onder meer gewerkt aan financieel herstel van de bond, integratie van de vijf rayons en de landelijke bond tot een nieuwe NBB en de realisatie van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2017+ ‘Basketball: iedereen, altijd, overal’, dat in november 2016 door de Algemene Vergadering is vastgesteld.

In Bertelings periode als bondsdirecteur is door sportkoepel NOC*NSF en de aangesloten sportbonden gewerkt aan het transitieproject NL Sport, dat als doel heeft de sportsector aan te laten blijven sluiten bij de veranderende sporters en hun wensen en behoeftes. Berteling blijft in de sport actief en gaat voor de sportbonden en NOC*NSF in het transitieteam van NL Sport aan de slag om met de Sportagenda als leidraad de vernieuwende visie verder uit te bouwen en te implementeren.

Zijn vertrek is in goede afstemming met het bestuur tot stand gekomen. Het bestuur publiceert nog deze week de vacature voor de nieuwe directeur.

Over het vertrek van Berteling zegt bondsvoorzitter Francisca Ravestein: “De NBB heeft met Frank Berteling als directeur een moeilijke periode afgesloten en de financiën weer op orde gebracht. Daarnaast is de bond onder zijn leiding gereorganiseerd en is een meerjarenbeleidsplan vastgesteld door de leden, waarmee we met elkaar lijnen hebben uitgezet naar de toekomst. Hiervoor zijn wij hem veel dank verschuldigd. Het bestuur betreurt zijn vertrek, maar gunt hem deze nieuwe uitdaging. Zijn opvolger kan voortbouwen op wat er de afgelopen jaren tot stand is gebracht.”

Berteling blikt met tevredenheid terug: “De afgelopen jaren hebben we in een intensieve samenwerking tussen bestuur, bureau, de vele vrijwilligers en de verenigingen stappen gezet om het basketball in Nederland sterker te maken. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan geeft daar met een realistische ambitie richting aan. Ik kijk terug op enerzijds een lastige periode met de noodzakelijke financiële herstelmaatregelen en anderzijds een mooie periode waarin we grote stappen vooruit hebben gezet. Daarvoor dank ik mijn collega’s, het bestuur, de verenigingen, de vele vrijwilligers en onze relaties en partners voor het teamwork en de passie waarin eenieder zich inzet voor de basketbalsport. Ik ben vanaf het begin betrokken bij het transitieproject en zie het als een geweldig mooie kans om daar de komende tijd verder mee aan de slag te gaan.”