Solliciteer

Het Sports Business Center en Fontys Economische Hogeschool Tilburg zijn een duurzame samenwerking gestart. Het eerste gezamenlijke project start al in september. Met de start van het nieuwe studiejaar gaan studenten van SPECO Sportmarketing hun opgedane kennis in de praktijk brengen in het sporthandelscentrum in Leusden. Concreet gaat een groep van 25 studenten uithet vierde studiejaar, die deelnemen aan het keuzevak ‘Strategic Accountmanagement’, onderzoek doen naar hoe het Sports Business Center haar klanten optimaal kan bedienen.

‘Pains’ en ‘gains’

In september en oktober volgen zij een intensief leertraject, bestaande uit overdracht van theoretische kennis, het trainen van vaardigheden en het toepassen hiervan in de praktijk. Afsluitend gaan de studenten in gesprek met (potentiële) huurders om – zoals het wordt omschreven – de ‘pains’ en ‘gains’ in kaart te brengen. Vervolgens worden van hieruit nieuwe ideeën ontwikkeld voor een duurzame klantrelatie. Voor de in het centrum gevestigde sportleveranciers een mooie kans om in contact te komen met nieuw talent.

Training voor sportleveranciers
Daarnaast krijgen sportleveranciers dankzij het partnerschap ook zelf de mogelijkheid hun ‘skills’ verder te ontwikkelen. Voor begin volgend jaar staat een speciale training op het programma waarmee zij hun kennis kunnen opfrissen. Het verkoopvak is immers aan het veranderen. Het is steeds meer noodzakelijk om aan het vak een strategische invulling te geven, gebaseerd op een meer adviserende rol van de verkoper en investering in een samenwerking op lange termijn.

“Waarde toevoegen”
Volgens Mark Zwinkels, directeur van het Sports Business Center en zelf afgestudeerd aan Fontys/SPECO, ligt de samenwerking met het opleidingsinstituut voor de hand. “De functie van ons centrum wordt steeds breder dan ‘puur inkoop’. Juist op het gebied van kennisoverdracht en opleiding kunnen en willen wij waarde toevoegen aan de branche. Dit doen wij door mensen bij elkaar te brengen en door middel van samenwerkingen, zoals nu gestart met Fontys. Al jaren verzorgen wij rondleidingen en gastcolleges voor diverse hogescholen om de studenten een inkijk te geven in de sporthandel. Wij zijn erg blij dat we de samenwerking met Fontys nu in een lange termijn ambitie hebben vastgelegd en daarin ook de sportmerken en retailers kunnen betrekken.”

Nieuw talent leren kennen

Een constatering die wordt onderschreven door Lars Hagen, Opleidingscoördinator van SPECO Sportmarketing. “Het is een unieke gelegenheid voor jong sportmarketingtalent om kennis en ervaring op te doen in het werkveld, waarbij wij bijzonder verheugd zijn om samen met het Sport Business Center onze studenten in de gelegenheid te kunnen stellen hun ondernemerschap en creativiteit in de praktijk neer te zetten.” Sportleveranciers en retailers kunnen zelf ook bijdragen aan deze samenwerking, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van stageplaatsen of het meewerken aan het project ‘Strategic Accountmanagement’, een handige manier om nieuw talent te leren kennen.