Solliciteer

HAN SENECA, het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en onderdeel van HAN Sport en Bewegen, meet namens het Vervangingsfonds de gezondheid van docenten in het primair onderwijs. ‘Het doel is om samen met basisscholen te komen tot een basis Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor het primair onderwijs en een handleiding voor integraal gezondheidsbeleid,’ aldus Rianne den Heijer van HAN SENECA Health & Performance. Ook ‘van elkaar leren’ maakt onderdeel uit van deze pilot die door het Vervangingsfonds geïnitieerd is.

Henk de Boer, als regioadviseur verbonden aan het project vanuit het Vervangingsfonds, hoopt dat gezondheidsmanagement op de kaart gezet wordt in het onderwijs. ‘We hopen uiteindelijk in het gehele primaire onderwijs gezondheidsmanagement hoog op de agenda te krijgen. Het gaat ook verder dan een algemeen advies. We hebben in een aantal studiedagen een vragenlijst ontwikkeld en de scholen bepaalden de domeinen’, aldus De Boer.

Voor het Preventief Medisch Onderzoek worden de medewerkers uit het primair onderwijs getest in het Mobile Health & Performance Lab van HAN SENECA, een mobiel lab, waarin een geavanceerd test- en meetsysteem is gebouwd. Tevens vullen de deelnemers een vragenlijst in, zodat de onderzoekers inzicht krijgen in de arbeidsgezondheid van de werknemers.

Jose Cuperus en Rianne den Heijer zijn vanuit het expertisegebied Health & Performance van het expertisecentrum betrokken bij dit project en vertellen enthousiast over het aanvullende trainingsprogramma: ‘Dit is een pilot waarbij we niet alleen een PMO uitvoeren, maar ook een trainingsprogramma doen met schoolleiders, bestuurders en adviseurs. In dit programma gaat het om met elkaar de inhoud van de PMO te bepalen en de deelnemers te begeleiden in hoe je een PMO rapportage interpreteert en hoe je vervolgens komt tot een plan van aanpak om de gezondheid(sbeleid) te bevorderen en integraal gezondheidsbeleid op te zetten/verbeteren.’

Maar wat betekent het nu voor de mensen die de testen ondergaan? ‘De deelnemers krijgen een individuele rapportage en de scholen of besturen ontvangen een anonieme groepsrapportage op basis waarvan we in de training aan de slag gaan met het interpreteren en te komen tot een plan van aanpak en integraal gezondheidsbeleid’, verklaart Cuperus.

Het Vervangingsfonds
Scholen streven naar een gezonde, prettige en veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Ondanks dit streven is uitval van onderwijspersoneel (door ziekte of anders) in de praktijk niet altijd te voorkomen. Bovendien is het voor een schoolbestuur lastig om in te schatten hoeveel vervangers op school nodig zijn. En vervanging brengt kosten met zich mee. Het Vervangingsfonds betaalt de kosten voor vervangers die scholen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Zo blijft de continuïteit op school gewaarborgd. Daarnaast levert het Vervangingsfonds een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel. Alle scholen in het primair onderwijs zijn (bij wet) verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds.

Kijk voor meer informatie over HAN SENECA en Preventief Medisch Onderzoek op HAN.nl/SENECA of neem contact op met: jose.cuperus@han.nl of rianne.denheijer@han.nl. Zij gaan graag in gesprek met belangstellenden en ze willen graag met u kijken wat ze voor u of uw bedrijf kunnen betekenen.