Solliciteer

Een hogeschoolbreed begeleidingsprogramma voor topsporters, dat moet de zogenaamde Topsport Academie Amsterdam (TAA) gaan bieden. Deze week gaf het College van Bestuur haar zegen aan een plan voor het programma, dat in september van start zal gaan.

Sinds juni vorig jaar werkte lector topsport Cees Vervoorn op verzoek van rector Huib de Jong aan een plan voor het nieuwe topsportprogramma. ‘Met de Johan Cruyff University (JCU) hadden we al veel ervaring met topsporters,’ vertelt hij. ‘Onder Jet Bussemaker waren er al plannen om dat uit te breiden, zodat niet alleen Commerciële Economie maar ook andere studies met een topsportcarrière gecombineerd kunnen worden. Dat gaan we met de Topsport Academie Amsterdam nu echt aanbieden.’

In nauw overleg met alle staven, de verschillende domeinen en het CvB maakte Vervoorn daarvoor een plan. De komende maanden zal topsportcoördinator Dennis van Vlaanderen als kwartiermaker aan de slag gaan om het nieuwe begeleidingsprogramma binnen alle domeinen voor te bereiden. Vervoorn: ‘Dan moet je denken aan voorlichting, het werken aan een goed volgsysteem van de sporters en het maken van afspraken met de decanen en examencommissies. Tot september gaan we daarmee hard aan de slag.’

Begeleiding
Binnen het programma van de TAA volgen topsporters in principe hetzelfde programma als andere studenten en ronden ze hun studie ook in dezelfde periode af. Wel krijgen ze veel extra begeleiding en wordt er in overleg eventueel een andere route samengesteld. Ook met het feit dat sporters vaak in het buitenland verblijven kan rekening worden gehouden.

Uiteindelijk moet topsportbegeleiding door het instellen van de TAA volgens Vervoorn helemaal geïntegreerd raken binnen alle afdelingen van de hogeschool. De ervaringen kunnen bovendien ook gebruikt worden voor andere studenten die iets extra’s doen, denkt hij. ‘Ook studenten die bijvoorbeeld een eigen bedrijf opstarten, kunnen we dan betere begeleiding bieden.’

Volgens Vervoorn is de HvA met de TAA de eerste hogeschool die het niet alleen bij uitspraken over het faciliteren van topsporters laat. ‘Hiermee maken we het ook echt waar. Met de TAA zetten we een belangrijke stap de topsportvriendelijkste hogeschool van het land te worden.’