Solliciteer

Nederlandse studenten zijn maar slecht voorbereid op het voeren van een sollicitatiegesprek. Training bij alle studies zou dan ook verplicht moeten zijn. Toch vinden veel studenten dat ze het zelf wel goed doen tijdens sollicitatiegesprekken.

Dat blijkt uit onderzoek van het jongerenpanel van EenVandaag. Het programma heeft hiervoor een groep van 1.245 jongeren ondervraagd naar hun ervaringen bij het solliciteren. Het gaat hier om studenten in het mbo, hbo en wo.

MEER BEGELEIDING VOOR BRIEF STAGE
Volgens vier van die tien ondervraagden is er tijdens de studie nooit aandacht besteed aan de kunst van het solliciteren; een even zo grote groep zegt dat het maar ‘een beetje’ aan bod is gekomen. 69 procent van de respondenten vindt echter dat het oefenen in sollicitatiegesprekken een verplicht onderdeel van de studie moet zijn.

Dat geldt ook voor het opstellen van een brief en cv voor een stage: de helft van de studenten die voor hun opleiding stage moesten lopen, kreeg hier geen begeleiding bij. Veertig procent geeft aan dat wel te willen.

Opvallend: ondanks dat er in de optiek van de respondenten bij veel studies weinig tot geen training wordt gegeven, zijn ze wel tevreden over hun eigen prestaties tijdens sollicitatiegesprekken. 79 procent presenteert zichzelf tijdens sollicitatiegesprekken op een goede manier.

Bron: www.hr-nieuws.nl