Solliciteer

De werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf hebben een akkoord bereikt inzake een verlenging van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal. Na de CAO-onderhandelingen van maart en april jl. werd op 2 april een akkoord over een nieuwe CAO bereikt.

Accoord
Dit principe-akkoord is op 15 mei jl. door alle BVO’s goedgekeurd en op 17 mei bleken ook de contractspelers accoord te kunnen gegaan met het voorgestelde resultaat. De nieuwe CAO gaat in op 1 juli a.s. en zal eindigen op 1 juli 2018.

Verzekering en overgangsregeling
Belangrijke punten in het akkoord zijn:

  • De introductie van een collectieve revalidatieverzekering die de kosten van revalidatie van een contractspeler (tegen specifieke voorwaarden) tot maximaal 10.000 euro per speler dekt.
  • Een overgangsregeling voor promoverende clubs vanuit de Topklasse naar de Eerste Divisie. Clubs uit de topklasse die naar de Jupiler League promoveren, hoeven in hun eerste seizoen dus niet meer te voldoen aan de eis om minstens 16 spelers fulltime in dienst te hebben. Voor deze clubs treedt bovendien een overgangsregeling in werking.

Vijf jaar
Gepromoveerde topklassers hoeven dus pas na vijf jaar te voldoen aan de eisen die voor de overige clubs uit de Jupiler League gelden. Na het eerste jaar moeten er 6 spelers volledig in dienst zijn, het jaar daarop 8 en weer een jaar later 12 spelers. De afspraken tussen de FBO en de VVCS en ProProf zijn opgenomen in de nieuwe CAO.

Matchfixing
Partijen zijn verder overeengekomen een nieuw artikel in de CAO op te nemen inzake een verbod op matchfixing. Daarnaast zijn voor spelers belangrijke punten als een schadevergoeding onder voorwaarden en 100% doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid tijdens het contract, ook voor de komende 4 jaar gegarandeerd.

Zekerheid
Serge Rossmeisl, directeur van de FBO, is tevreden met de nieuwe CAO. “Er is de komende vier jaar zekerheid omtrent de rechtspositie van de werkgevers en werknemers in het betaald voetbal. De introductie van de collectieve revalidatieverzekering is een nieuw hoofdstuk in het betaald voetbal. Het is voor het eerst dat een dergelijke regeling in Nederland van toepassing wordt op alle contractspelers.”