Solliciteer

Zou het niet mooi zijn als je als werkzoekende exact weet hoe een recruiter een curriculum vitae leest? Dan weet je met wetenschappelijke nauwkeurigheid hoe je cv er uit moet zien, wat je wel en wat je vooral niet moet doen en hoe lang je cv moet zijn. Het wordt dan een peulenschil om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek en als je hierbij niet in slaap valt dan kan het bijna niet anders dan dat je wordt aangenomen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is het dat ook? Hoe lezen recruiters een curriculum vitae?

Onderzoek onder recruiters
Recent onderzoek (pdf) geeft antwoord op de vraag: Hoe lezen recruiters een curriculum vitae? Hiervoor is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘eye tracking’ techniek. Met behulp van deze methode zijn de oogbewegingen van 30 recruiters gedurende 10 weken gevolgd. Deze bewegingen zijn verzameld en worden als vlekken weergegeven boven op een cv, waardoor duidelijk is waar recruiters naar kijken en hoe vaak recruiters er naar kijken. Zo zijn er opmerkelijke verschillen waarneembaar tussen een relatief ongestructureerd cv (links) en een wat meer gestructureerd cv (zie hieronder).

Breng structuur aan in je curriculum vitae
Uit bovenstaande figuren blijkt dat het gestructureerde cv makkelijker (sneller) en beter gelezen wordt omdat de lezer geholpen wordt door de duidelijke structuur. De lezer wordt als het ware bij de hand genomen door de duidelijke en voorspelbare indeling van de informatie. Het gestructureerde cv kreeg een score van 6,2 (op een 7-puntsschaal) voor wat betreft ‘bruikbaarheid’ van recruiters, het minder gestructureerde cv kreeg een 3,9. Het gestructureerde cv werd door recruiters ook makkelijker gelezen dan het minder gestructureerde. Kortom, de les die je hieruit als werkzoekende kunt leren: breng een duidelijke (visuele) structuur aan in je cv!

Welke elementen zijn nog meer van belang?
Wereldschokkend is deze uitkomst niet. Verder blijkt uit het onderzoek dat recruiters de beslissing of je geschikt bent voor een functie baseren op de volgende zes punten: naam, huidige functie/organisatie, start- en einddatum huidige functie, vorige functie/organisatie, start- en einddatum vorige functie en je opleidingen. Het lijkt dus verstandig om met name in te zoomen op je laatste twee banen en je opleidingen (over je naam valt immers niet veel uit te wijden). Daarnaast zoeken recruiters actief naar ‘keywords’ in je cv die overeenkomen met ‘keywords’ uit de vacature.

Gemiddelde leestijd van een cv is kort
Het onderzoek toonde verder aan dat recruiters gemiddeld slechts 6 seconden besteden aan het beoordelen van een curriculum vitae. Ondanks het feit dat recruiters van te voren zelf aangeven er ongeveer 4 tot 5 minuten voor uit te trekken. Hieruit blijkt maar eens te meer dat je informatie als hapklare brokken moet presenteren en deze informatie op plekken in je cv moet zetten waar het logisch is en verwacht wordt.

Kanttekeningen bij dit onderzoek
Dan zijn er zeker nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek. Allereerst betreft het een onderzoek onder slechts 30 mensen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn statistisch niet significant. Verder betreft het een onderzoek onder niet-Nederlandse recruiters, de vraag is dan of de conclusies één op één gelden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de methode invloed heeft op de uitkomsten. Als een recruiter weet dat hij ge-eye-tracked wordt heeft dat wellicht invloed op de wijze waarop hij een cv leest. En tenslotte is het onderzoek uitgevoerd door een bureau dat belang heeft bij de uitkomsten er van.

Hebben we er dan helemaal niets aan?
Het gaat wat ver om de uitkomsten van het onderzoek integraal en volledig in de prullenbak te gooien. Ondanks de kanttekeningen geven de uitkomsten van het onderzoek wel een indicatie van wat van belang is in een cv. Bovendien zijn de uitkomsten nu ook weer niet zo wereldschokkend dat ze als een donderslag bij heldere hemel komen.

Wat kan je als werkzoekende leren van dit onderzoek:
1) breng een duidelijke (visuele) structuur aan in je cv
2) beschrijf met name je opleiding
3) ga daarnaast in ieder geval in op je laatste twee functies
4) minder is meer, presenteer informatie in hapklare blokken