Solliciteer

De Randstad Topsport Academie (RTA) in Deventer gaat door onder de naam Saxion Topsport Academy (STA). De Academy speelt binnenkort een belangrijke rol bij het symposium ‘Topsport en succesvol studeren’, dat op 22 september in Deventer wordt gehouden.

In 2013 maakte sponsor Randstad bekend te stoppen met het sponsoren van de Academie, vanwege een hernieuwd contract met NOC*NSF. Saxion gaf toen al aan dat het voortbestaan van de Topsport Academy niet in gevaar zou komen.

“Wij willen topsporters kansen en  mogelijkheden bieden en zien dat ook als een maatschappelijke taak”, vertelt Bonne Posma, coördinator van de Saxion Topsport Academy. “We bestaan al sinds het studiejaar 2006/2007 en hebben sindsdien veel knowhow opgebouwd op het gebied van begeleiden en faciliteren.”

De banden met Hogeschool Rotterdam worden onverminderd voortgezet.  Daar was tot voor kort ook een RTA gevestigd, en zij hebben net als Saxion besloten om onafhankelijk van Randstad verder te gaan met de studieroute voor topsporters.

Posma: “Zij bedienen het westen van Nederland en wij het oosten. En als studenten verhuizen, dan kunnen ze ook vrij makkelijk overstappen tussen Saxion en de Hogeschool Rotterdam. We zullen ook kennis uitwisselen.

Symposium
Tijdens het symposium ‘Topsport en succesvol studeren’ staat het topsportbeleid binnen Saxion centraal. Diverse partijen die topsporters een warm hart toedragen, zoals NOC*NSF, Randstad, het College van Bestuur van Saxion en uiteraard de topsporters zelf, zijn hierbij aanwezig.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ‘Actieplan ter verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters’ (FLOT), dat ook door Saxion ondertekend is. Het symposium wordt georganiseerd voor topsporters en iedereen die (binnen of buiten Saxion) een rol speelt in de begeleiding van topsporters of om een andere reden geïnteresseerd is in het topsportbeleid van Saxion.

Kijk hier voor meer informatie.