Solliciteer

Sport vormt één van de belangrijkste tijdsbestedingen van onze bevolking. Mensen zijn als actieve sporter of als consument betrokken bij dit fenomeen. Sport is daarom één van de snelst groeiende economische sectoren van onze maatschappij.

De sportsector levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van de maatschappij als gemeenschap. Dit stelt nogal wat eisen aan de groep werkzame personen in deze sector. Van hen wordt niet alleen sportinhoudelijke kennis gevraagd, maar ook een gedegen kennis van diverse aspecten van bedrijfsvoering. Niet in de laatste plaats dient men te beschikken over belangrijke persoonlijke competenties als organisatievermogen, leidinggevende kwaliteiten en communicatieve en sociale vaardigheden.

Sport is één van de snelst groeiende sectoren van onze maatschappij
Ook dat stelt hoge eisen aan de personen die werkzaam zijn in deze sector. Van hen verwacht men niet alleen een sportinhoudelijke kennis, maar ook een strategische kennis en communicatieve en sociale vaardigheden.

Sportmanagement en Sportmarketing is een éénjarige hbo-opleiding voor functies in de verschillende sectoren van de sportbranche en voor mensen die vanuit de operationele activiteiten willen doorgroeien naar een managementloopbaan.

Deze studie bestaat uit vijf modules en een instroommodule en heeft een sportspecifiek karakter. Er worden cases uit de praktijk aangeboden, waardoor de opleiding naadloos aansluit bij managementfuncties en ontwikkelen de studenten direct inzetbare vaardigheden.

De opzet van de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit zes modules en een adviesrapport, die kennisinhoudelijk gepresenteerd worden. Deze modules zijn op zichzelf te bestuderen eenheden, die echter juist door de combinatie elkaar gaan versterken en aanvullen.

 • Module 1 Strategische Communicatieplanning (Digitale Instroommodule)
 • Module 2 Sportmarketing
 • Module 3 Sportsponsoring en Relatiemarketing
 • Module 4 Sportcommunicatie en PR
 • Module 5 Projectmanagement van Sport
 • Module 6 Ondernemersvaardigheden, Adviesrapport

Output in termen van competenties

 • De operationeel sportmanager is in staat om op adequate wijze leiding te geven aan medewerkers, zodat de werkzaamheden optimaal verlopen.
 • De sportmanager is in staat op adequate wijze netwerken op te bouwen en te onderhouden.
 • De sportmanager is in staat om op adequate wijze te communiceren, zowel intern binnen de sportorganisatie als extern met andere factoren.
 • De sportmanager is in staat om op adequate wijze zichzelf te sturen via zelfmanagement.
 • De operationeel sportmanager is in staat om op adequate wijze een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een verantwoord beleid voor de sport en bewegingsorganisaties en is in staat dit beleid uit te voeren.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor degenen die al enige jaren werkervaring hebben in de sport of dit willen/moeten gaan doen.
Je wilt je verder ontwikkelen in alle aspecten van het sportmanagement, zowel vanuit de marketing als de communicatie.

Locatie en tijd

De opleiding wordt gegeven in Amersfoort en Eindhoven. Afhankelijk van voorkeur locatie en aanmeldingen. De locatie en data van seminars worden in overleg met de studenten ingevuld. Voor meer informatie neem een kijkje op www.nisom.nl