Master Sport- en Bewegingsonderwijs

port en bewegen worden, in het onderwijs en daarbuiten, ingezet met doelen als gezondheid of sociale cohesie. Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Vaak ontbreekt bij docenten LO echter de diepgaande kennis en kunde om deze praktijk ‘evidence based’ vorm te geven. Bewegingsonderwijs en -stimuleringsprogramma’s bereiken daardoor in vele gevallen niet het beoogde effect. In de Master of Sports ligt daarom het accent op toegepast onderzoek en dan met name op het ontwerpen en het implementeren van bewezen effectieve onderwijs- en beweeginterventies.

De inhoud van de opleiding bestaat uit twee delen:

  • Vier modules waarin onderwerpen als (praktijk-)onderzoekvaardigheden, sport- en onderwijsbeleid, bewegen en gezondheid, gedragsverandering en curriculumvernieuwing centraal staan.
  • Het afstudeerdeel in de vorm van een toegepast onderzoek, indien gewenst op de eigen werkplek, inclusief een verslaglegging daarvan in de vorm van een Masterpiece.

Nadere toelichting onderwijseenheden

De modules van de Master of Sports vormen steeds een inhoudelijk geheel. Er zijn dus geen losse ‘vakken’. Iedere module sluit je apart af. Toetsing van de modules is individueel, waarbij gebruik gemaakt wordt van een variatie aan toetsvormen. Dit kan zijn een open-vragentoets, een essay/artikel of een presentatie. In elke module komt een vorm van onderzoek terug, dat ook weer terugkomt in de toetsing.

 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is bedoeld voor personen met een relevant bachelorgetuigschrift. Bovendien dient de werksituatie zich te lenen voor het uitvoeren van integratieve opdrachten en praktijkonderzoek.

Indien je een andere bacheloropleiding hebt gevolgd, maar wél aan de overige criteria voldoet, vindt toelating in overleg plaats.