Sportpodotherapeut

Doel van de opleiding: Sportpodotherapeuten die hun deskundigheid gaan combineren met een brede opleiding op het terrein van sport gerelateerde interventies, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sportgezondheid.
Sportpodotherapeuten behandelen atleten van elk niveau, die klachten hebben van de onderste extremiteit van het bewegingsapparaat of klachten hebben die een relatie hebben met de onderste extremiteit of die een preventief advies wensen in het kader van hun sportuitoefening. Indien de sportpodotherapeut zich meer dan nu op de sporter en omstandigheden, waaronder gesport wordt, kan oriënteren dan zal hij een meer doeltreffende, op herstel of op preventie gerichte behandeling, training of begeleiding kunnen gaan geven. Momenteel bestaat tussen “algemene” podotherapie en sportpodotherapie een lacune, door gebrek aan opleiding op het gebied van kennis, vaardigheden en inzichten die direct sport gerelateerd zijn. De Post Bachelor opleiding Sportpodotherapie kan deze lacune opvullen.

 

Inhoud

De primaire doelstelling van sportpodotherapie bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van sporten door de atleet. De sportpodotherapeut richt zich daarbinnen specifiek op het optimaal houden en het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid voor zover deze van invloed (kunnen) zijn op het ontstaan van sportblessures. Dit door het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van problemen aan het bewegingsapparaat. Een sportpodotherapeut is inhoudelijk vooral gericht op het functioneel toepassen van (sport) podotherapeutische methoden en technieken bij sport gerelateerde problematiek. Tijdens de opleiding sportpodotherapie worden de deelnemers hierin geschoold. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het doeltreffend leren analyseren van de diverse sporten, het maken van een gedegen bewegingsanalyse van de (geblesseerde) sporter en het koppelen van de juiste therapie aan de conclusies van het sportmedisch (voet) onderzoek. Dit is voor sportpodotherapeuten een markt met nieuwe klanten, nieuwe opdrachtgevers en nieuwe samenwerkingsvormen. Sportblessures zijn een grote kostenpost per jaar voor zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorgverzekeraars geïnteresseerd zijn/raken in een geregistreerde professional op het gebied van sportblessures. Voor de direct belanghebbende moet de deskundigheid van de sportpodotherapeut helder, gemakkelijk, effectief, kostenbesparend en bereikbaar zijn. Daarbij staan kwaliteit, snelheid, doelmatigheid, samenhang en transparantie centraal. De sportpodotherapie richt zich op het herstel van de balans belasting/belastbaarheid, dus op een functionele interactie. Als deze aspecten vormen onderdeel van de opleiding tot sportpodotherapeut. Daarmee worden opgeleide sportpodotherapeuten over de gehele breedte inzetbaar. Te denken valt aan de particuliere praktijk, aan sportverenigingen, aan sportbonden, aan het NOC/NSF, aan SMI’s en SMA’s, aan sportgeneeskundige afdelingen in de 2e lijn en aan professionele sportorganisaties zoals BVO’s.