Sportmassage

Met het diploma Sportmassage op zak kun je zelfstandig aan de slag als sportmasseur bij sportclubs, verenigingen of in een praktijk.

Doelgroep

Hoofdfasestudenten ALO en Fysiotherapie, trainers, coaches en overige belangstellenden.

De opleiding sportmassage is opgezet voor studenten van de ALO in de hoofdfase die de onderdelen anatomie en fysiologie vanuit het tweede jaar succesvol hebben afgerond of gaan afronden. Studenten SM&O en Voeding kunnen ook inschrijven voor deze opleiding, maar zij dienen hiertoe het landelijk examen anatomie en fysiologie zelf met een voldoende af te ronden.

Programma

  • Praktijk en theorie massage
  • Praktijk en theorie bandageren en tapen
  • Preventie sportblessures
  • Sporthygiëne
  • Sportgezondheidsleer
  • Verzorging

Data

De opleiding vindt plaats op 29 donderdagen in de avond. De startdatum is donderdag 2 oktober 2014 van 18.00 – 21.30 uur.

Docent

Cintia Jansen, docente sportmassage.
Jorrit Rehorst, docent sportgezondheidsleer
Niels Veldhuijzen, docent verzorging

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 20.

Prijs

€ 925 (inclusief studiemateriaal en verzorgingspakket). Aanbevolen boeken zijn niet inbegrepen. NB: De opleidingsprijs is inclusief theorie-examen en theorieherexamen, alsmede één praktijkexamen. Aan een praktijkherexamen zijn extra kosten verbonden.

Inschrijving

Je kunt je inschrijven vóór 18 september 2014 o.v.v. NJ03014. Inschrijven.

Na inschrijving dien je een kopie van je identiteitsbewijs in te leveren bij het secretariaat van KiK.

ALO-studenten kunnen maximaal 2 studiepunten inbrengen in het onderwijsprogramma.

Bijzonderheden

Om de opleiding af te sluiten met een HvA-diploma heb je een geldig EHB(S)O-certificaat nodig. Voor ALO-studenten geldt in de meeste gevallen dat een opfriscursus EHBSO volstaat.