Fitness Totaal Pakket

Fitness Totaal Pakket, de ultieme combinatie

Het Fitness Totaal Pakket is de ultieme combinatie om te komen tot het hoogst haalbare op fitness niveau! De combinatie van Fitness Trainer Level 1, Fitness Trainer Level 2 en Fitness Master (level 3) helpt je om gefocust te werk te gaan in de praktijk. Je bouwt een hoop theoretische kennis op, die je toe kunt passen in de beroepspraktijk. Jouw klanten worden daarmee beter begeleid en hebben meer baat bij hun training!

Inhoud van het Fitness Totaal Pakket

Het uitgebreide Fitness Totaal Pakket bestaat uit 16 lesdagen waarin je wordt opgeleid tot een ervaren professional op gebied van fitness. Je doet voor alle afzonderlijke opleidingen een AALO-examen en na afloop kun je direct aan de slag als Fitness Expert. Binnen een bestaande sportclub of bijvoorbeeld als freelance Fitness Instructeur.

Fitness Trainer (Level 1)

Tijdens de opleiding Fitness Trainer (Level 1) leer je de belangrijkste basiskennis over fysiologie, trainingskunde en de anatomie van het menselijk lichaam. Ook is er aandacht voor communicatie en dienstverlening richting je klanten. Tijdens de zes opleidingsdagen ga je praktijkgericht dieper op deze onderwerpen in.

Fitness Trainer (Level 2)

Tijdens de AALO-opleiding Fitness Trainer (Level 2) ga je dieper in op de kennis van het menselijk lichaam. Je leert vanuit de theorie de praktijk te onderbouwen: welke trainingsvorm is het beste voor jouw klant. Tijdens deze opleiding vermeerdert je kennis zienderogen, waarmee ook het niveau van je trainingen stijgt!

Fitness Master (Level 3)

De Fitness Master (Level 3) opleiding is het vervolg op de Fitness Trainer Level 2. Je verbreed tijdens deze opleiding je kennis met betrekking tot het lesgeven aan verschillende doelgroepen. Je leert bijvoorbeekd lessen af te stemmen op jongeren, zwangere vrouwen of mensen met obesitas.