Solliciteer

Adviesraad voor Sport
Den Haag

Beschrijving:

Heb je grote affiniteit met sport? Ben je een betrokken burger met interesse in Den Haag en de sportieve maatschappelijke uitdagingen? En heb je paar uur per maand over die je wilt inzetten om de sport in Den Haag een stap verder te brengen?

HAAGSE ADVIESRAAD VOOR SPORT ZOEKT 2 NIEUWE LEDEN

Door het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden is de Adviesraad voor Sport in Den Haag op zoek naar aanvulling. Dé kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van het Haagse sportklimaat.
 

Over ons
De Adviesraad voor Sport is door het college van B&W van de gemeente Den Haag ingesteld om als onafhankelijk adviesorgaan een optimaal sport- en recreatiebeleid te bevorderen. Daarnaast inspireren we de lokale politieke partijen over speerpunten voor de sport in Den Haag. De raad richt zich op het hele domein van sport en bewegen. Kortom, een veelzijdig karakter.

Werkwijze
De Adviesraad voor Sport geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid en voorgenomen maatregelen op het gebied van bewegen en (on)georganiseerde sport. Het dagelijks bestuur bereidt de reguliere vergaderingen van de adviesraad voor. Voor specifieke adviezen richten we werkgroepen op. Adviezen van de raad zijn praktijkgericht en komen indien nodig tot stand met hulp van experts. Op regelmatige basis spreken we met de wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte over onze ideeën.

We komen zo’n zeven keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten vinden vaak plaats bij sportclubs om het contact met hen te vergroten. Daarnaast werken we actief aan ons netwerk om te horen wat er leeft en waar behoefte aan is bij alle betrokken organisaties, en om de onderlinge dialoog te stimuleren.

Samenstelling van de raad
De adviesraad bestaat uit zestien leden en kiest daaruit een voorzitter. Onze veelzijdige opdracht vraagt om een samenstelling van inwoners en deskundigen met uiteenlopende expertises en achtergronden, bijvoorbeeld (para)medisch, onderwijs, welzijn, politiek, juridisch, bedrijfsleven, trainers en coaches, (sport)bestuurders en oud-topsporters. Een bont en breed gezelschap met als gemene deler een aantoonbare relatie met bewegen en sport.

Om als Adviesraad voor Sport succesvol te opereren, streven we naar een goede afspiegeling van de Haagse samenleving.

Profiel kandidaat
Gelet op de huidige samenstelling is de Adviesraad voor Sport op zoek naar kandidaten die specifieke kennis meebrengen op het gebied van:

Welzijn / Zorg / Medische Wetenschap

of

Politiek / Public Affairs

Algemene functie-eisen

  • Affiniteit met bewegen en sport en een brede oriëntatie op sport en samenleving
  • (Lokaal) politiek-bestuurlijke ervaring en/óf lokale kennis van bewegen en sport in de wijk
  • Binding met de gemeente Den Haag
  • Open en constructieve opstelling met een ‘can-do’ mentaliteit
  • Goed gevoel voor communicatie en verhoudingen
  • Onafhankelijk en in staat om boven partijen te staan

Leden van de Haagse gemeenteraad en ambtenaren zijn uitgesloten van solliciteren.

Overige informatie
Leden worden aangesteld op persoonlijke titel. Een Verklaring Omtrent Gedrag is daarbij een vereiste. Indicatie tijdsbeslag: circa 4-6 uur per maand voor de reguliere vergaderingen en aanvullende activiteiten. Daarnaast verwachten we van raadsleden dat zij actief ambassadeur zijn bij (sportieve) bijeenkomsten. Er is een vergoeding beschikbaar voor deelname aan de reguliere vergaderingen op basis van het vergoedingenbesluit.

Enthousiast geworden?
Neem voor aanvullende informatie gerust contact op met John van den Berg (voorzitter) via 06-28229982 of Wendy van der Meijs (algemeen secretaris) via sportadviesraad@denhaag.nl of 06-46715841.

Sollicitatie & procedure
Ben jij een geschikte kandidaat die een steentje wil bijdragen, stuur dan een gemotiveerde reactie inclusief cv uiterlijk 11 september 2022 naar sportadviesraad@denhaag.nl t.a.v. Wendy van der Meijs.
Naar aanleiding van de reacties nodigen we kandidaten uit voor een verdere kennismaking. We streven daarbij naar een optimale samenstelling van de raad om het domein bewegen en sport in de stad goed te vertegenwoordigen. De gewenste startdatum is november 2022.

Heb je in het algemeen interesse in de Adviesraad voor Sport, maar ben je nog niet op korte termijn beschikbaar en/of beschik je nog niet over een specifiek kennisgebied?  Ook in dat geval is je reactie welkom!

Gegevens:

Locatie: Den Haag

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Advies

Ref nr: 102780

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer