Solliciteer

De Graafschap
Doetinchem

Beschrijving:

De Graafschap is in 1954 opgericht en kent een rijke historie. De Graafschap wil voetballen op hoog niveau met spektakel en saamhorigheid tussen club en supporters. De Superboeren zijn de Achterhoekse trots met de kernwaarden: D’ran, Trots, Eerlijk, Samen en Genieten. De Graafschap wil een regionale club zijn, een club van en door mensen waar iedereen trots op kan zijn. Van supporters tot sponsoren en van medewerkers tot vrijwilligers. Een club waar de mensen zich, intern en extern, respectvol naar elkaar opstellen en waar realisme en nuchterheid de boventoon voeren. De Graafschap wil ook een club zijn die ambitieus is en die kansen ziet, schept en benut. Dit alles met een excellente organisatie en gebruikmakend van de kracht van de regio.

Functie

De totale organisatie van De Graafschap telt momenteel 86 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers. De directie (het bestuur) van De Graafschap bestaat uit de Algemeen Directeur en de Financieel Directeur. Samen met de Technisch Manager vormt de directie het Dagelijks Bestuur van De Graafschap. Het Dagelijks Bestuur van De Graafschap is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de club. Naast het Dagelijks Bestuur geeft de Algemeen Directeur (direct en indirect) leiding aan de afdelingen commercie, communicatie, ticketing, merchandise en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De directie rapporteert aan de Raad van Commissarissen (RvC).

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de taken en bevoegdheden die statutair bepaald zijn en is eindverantwoordelijk voor het voorbereiden, implementeren en uitvoeren van het beleid, zodat de (meer jaren)doelstellingen op financieel, bedrijfsmatig en organisatorisch vlak gerealiseerd worden.

Taken en verantwoordelijkheden Algemeen Directeur

 • Heeft de dagelijkse leiding en coördineert & controleert de operationele uitvoering en processen van de totale organisatie.
 • Initieert i.s.m. de Commercieel Manager en de Manager Business Club & Events relatiegerichte initiatieven en brengt deze tot uitvoering.
 • Coördineert en ontwikkelt strategische projecten zoals ontwikkeling stadion, strategische samenwerking met andere clubs en (financiële) partners.
 • Stelt meerjarenplannen op en deelt deze met de RvC, die ze beoordeelt.
 • Rapporteert aan de RvC over de uitvoering van het gevoerde beleid en de voortgang van het jaarplan d.m.v. managementrapportages.
 • Bewaakt samen met de Technisch Manager en Financieel Directeur het totale spelers/trainers/jeugd budget van De Graafschap.
 • Onderhoudt de relatie met interne en externe stakeholders, zoals de KNVB, Gemeente Doetinchem, Regio Achterhoek, stadioneigenaren, aandeelhouders, businesspartners, supporters(initiatieven), jeugdafdeling en vrijwilligers.
 • Is op wedstrijddagen en door De Graafschap georganiseerde evenementen het representatieve boegbeeld van de club.
 • Integraal management van de totale organisatie.
 • Verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten zoals overeengekomen met de RvC en vastgelegd in het meerjarenbeleid en jaarplan/begroting.
 • Integraal verantwoordelijk voor de externe profilering van de organisatie richting sponsoren, supporters, stakeholders en de markt; zowel online als fysiek.
 • Gesprekspartner voor supporters, sponsoren en andere stakeholders.
 • Is verantwoordelijk voor het succesvol aangaan van verbindingen met en tussen stakeholders. Dit dient te resulteren in aantoonbare meerwaarde voor zowel De Graafschap als de stakeholders.
 • Is verantwoordelijk voor de binding van De Graafschap met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Werkt conform het reglement van bestuur.

Profiel

 • De Algemeen Directeur heeft een aantoonbaar commercieel en ondernemend profiel, is een verbinder en heeft minimaal 5 jaar ervaring als eindverantwoordelijk leidinggever.
 • Heeft aantoonbare kennis van de financiële “mores” van de betaald voetbalwereld (is een pré) en heeft aantoonbare ervaring in een topsportomgeving (is een pré).
 • Beschikt over een bedrijfskundige basis en weet hoe processen efficiënt en effectief ingericht kunnen worden.
 • Beschikt over een uitstekend zakelijk netwerk en bij voorkeur woonachtig in de regio.
 • Heeft ervaring in het werken in een complexe organisatie met uiteenlopende stakeholders en -op het oog- tegenstrijdige belangen.
 • Heeft ervaring in de rol van opdrachtgever voor projecten.
 • Is oplossingsgericht zonder te vervallen in “ad hoc en korte termijn” denken.
 • Weet de grote lijn vast te houden (de stip op de horizon).

Competenties en Persoonlijke kwaliteiten

 • Netwerker; legt verbanden en zoekt steeds naar verbinding.
 • Representatief, communicatief vaardig (zowel in woord als in geschrifte) en stressbestendig.
 • Vernieuwend/creatief, kan buiten kaders denken.
 • Empathisch vermogen, sterke sensitiviteit voor omgeving, klant- en relatiegerichte houding, toegankelijk en duidelijk in communicatie.
 • Zet medewerkers door een stimulerende en positieve stijl van leidinggeven in hun kracht (coachend/ begeleidend).
 • Ambitieus, resultaatgericht en vasthoudend. Geeft doelen en kaders aan en maakt medewerkers verantwoordelijk voor hun resultaten.
 • Sterke persoonlijkheid, uitstraling, natuurlijk overwicht.
 • Innovatief en een sterke drang tot vernieuwen en verbeteren.

Interesse? Jouw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kan uiterlijk voor 1 maart a.s. toegestuurd worden naar susan.keizer@degraafschap.nl, t.a.v. RvC De Graafschap.

Sollicitaties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gegevens:

Locatie: Doetinchem

Functie groep: Betaald Voetbal

Type: vacancy

Specialiteit: Directie

Ref nr: 129560

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer