Solliciteer

“Voetbal Vlaanderen”

Voetbal Vlaanderen
Brussels

Beschrijving:

Voetbal Vlaanderen organiseert voetbal, futsal en minivoetbal in Vlaanderen en wil elk individu de kans bieden om in het voetbal actief te zijn. Dit kan als speler maar ook als coach, vrijwilliger, ouder, scheidsrechter, bestuurslid, als federatiemedewerker, wie weet ook in een leidinggevende functie.

We trachten in onze organisatie maximale spelbeleving te koppelen aan een kwalitatieve omkadering, aan optimale ontwikkelingskansen en aan een voetbalsport die ethiek uitademt. We geloven sterk in de sociale kracht van voetbal.

Als grootste sportfederatie in Vlaanderen willen we laagdrempelig zijn en blijven. Voetbal is van en voor iedereen. Onze ambitie is als een referentiefederatie in Vlaanderen, België én Europa te functioneren.

Informatie over de werking van Voetbal Vlaanderen vind je terug op www.voetbalvlaanderen.be .

VACATURE:   ALGEMEEN DIRECTEUR  (M/V/X)

VACATURE

Voetbal Vlaanderen werft een Algemeen Directeur aan die de leiding heeft over de dagelijkse werking van de federatie. 

De Algemeen Directeur stuurt het directiecomité van Voetbal Vlaanderen aan, waar het algemeen beleid, de sportieve werking en de competitiestructuur en -organisatie op elkaar afgestemd worden. De Algemeen Directeur werkt nauw samen met de federatievoorzitter met wie hij/zij de beslissingen van het Dagelijks Bestuur, het Bestuur en van de Algemene Vergadering voorbereidt en uitvoert. De Algemeen Directeur stuurt het algemeen, innovatief en laagdrempelig beleid van de federatie en is spreekbuis inzake de belangen van 3 000 clubs en 350 000 aangesloten leden. De Algemeen Directeur rapporteert over het geheel aan activiteiten aan het Bestuur van de federatie.

Dit is een voltijdse functie met werkplaats te Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinse Steenweg 468. De indiensttreding is voorzien uiterlijk op 2 november 2021.

JOUW FUNCTIE

De Algemeen Directeur vormt een belangrijke menselijke schakel in de organisatie van het voetbal in Vlaanderen.

 • Je treedt op als verbindingspersoon tussen Voetbal Vlaanderen en het kabinet Sport, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, andere sportfederaties en beleidsinstanties.
 • Je werkt optimaal samen met de KBVB, de Pro League en het ACFF om de gezamenlijke doelstellingen ter ontwikkeling van het voetbal in België te realiseren. Je positioneert hierbij Voetbal Vlaanderen  correct overeenkomstig het decreet en de uitvoeringsbesluiten inzake de erkenning en de subsidiëring van Vlaamse sportfederaties.
 • Je onderhoudt goede contacten met de clubs en hun vertegenwoordigers en hoort de stem van de diverse sporters (de topsporter, de breedtesporter, de recreant, de jeugdspeler en de G-sporter), van de coach, de opleider of de sportbegeleider, van de referee, van het bestuurslid en van de vrijwilliger, …

Daarnaast heeft de Algemeen Directeur volgende concrete taken en verantwoordelijkheden:

 • strategisch denken in het belang van de organisatie, op basis van de missie, visie en de waarden vanuit het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan;
 • coördinatie van de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van het beleidsplan;
 • coördinatie van de jaarlijkse aanvragen subsidiëring voor breedtesport, jeugdsport en beleidsfocussen innovatie en laagdrempelig sporten;
 • coördinatie van de jaarlijkse rapportering van het gevoerde beleid naar Sport Vlaanderen;
 • coördinatie, voorbereiding, uitvoering, rapportering van de beslissingen van het Dagelijks Bestuur, het Bestuur en de Algemene Vergadering;
 • coördinatie van het leden- en clubbestand, van de kampioenschappen, de administratieve ondersteuning en bijscholing, de begeleiding en informatieverstrekking naar de clubs en de leden, de promotie van het voetbal en het bevorderen van de sportparticipatie;
 • als verantwoordelijke van het personeel leiding geven aan de medewerkers;  
 • als lid van de topsportcommissie het topsportbeleid van de federatie mee helpen bepalen en sturen ter ondersteuning van de Technisch Directeur Topsport;
 • begeleiden van de financiële processen inzake begroting en jaarrekening;
 • stimuleren van nieuwe financieringsmogelijkheden;
 • stimuleren van een autonoom communicatiebeleid;
 • invullen van de reglementaire rol van de Secretaris-generaal (zie boek V, Titel 2, art. V2.10-11).

JOUW PROFIEL

 • Je behaalde een masterdiploma in een relevante richting;  
 • je hebt kennis van of affiniteit met de sportsector;
 • je hebt minimum 10 jaar ervaring in een leidinggevende managementfunctie;
 • je hebt kennis van het decreet en de uitvoeringsbesluiten inzake de erkenning en de subsidiëring van Vlaamse sportfederaties;

–      je kan strategisch, proactief en probleemoplossend denken en handelen;
–      je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent besluitvaardig;
–      je bouwt een sterke dossierkennis uit en je kan projecten ontwikkelen en leiden;
–      je kan zowel autonoom als in team werken;
–      je bent integer en discreet;
–      je bent een echte bruggenbouwer en legt makkelijk contacten met de stakeholders van de federatie;
–      je hebt een brede interesse, bent leergierig en hebt een service mindset;
–      je bent assertief en komt op voor de belangen van de federatie en haar leden;
–     je staat open voor veranderingsprocessen en een diversiteitsaanpak;
–      je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatie skills;
–      je hebt een praktijkgerichte informaticakennis en kent de troeven van de nieuwe media.                                                                                 

WIJ BIEDEN

 • Een leidinggevende, uitdagende job, in de grootste Vlaamse sportfederatie;
 • een voltijds contract van onbepaalde duur; een marktconform salaris met extralegale voordelen op basis van je competenties en/of eerder opgedane ervaring;
 • de kans om je in de voetbalwereld te integreren, om onze visie en ons beleid mee te ontwikkelen en om Voetbal Vlaanderen juist op de sportieve en maatschappelijke kaart te zetten.

KANDIDATUUR

Informatie?                                                                                                                                                                               
Voor alle informatie aangaande deze functie kan je de huidige Algemeen Directeur per e-mail contacteren               
(benny.mazur@voetbalvlaanderen.be). Wij garanderen volledige discretie rond uw kandidatuur.

Geïnteresseerd?                                                                                                                                                                           
Gelieve je motivatiebrief en je CV per e-mail te sturen naar Benny Mazur, Algemeen Directeur,   (benny.mazur@voetbalvlaanderen.be) en dit uiterlijk op 5 april 2021.
 

Gegevens:

Locatie: Brussels

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Directie

Ref nr: 99071

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer