Solliciteer

Jibb+
Helmond

Beschrijving:

Wie zijn wij?

Stichting Jibb+ streeft naar een vitaal Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding laagdrempelig, toegankelijk en aantrekkelijk te maken waarbij we extra aandacht hebben voor het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Doen, samenwerken en het aantrekkelijk maken van gezond gedrag zijn onze sterke punten, simpelweg het stimuleren en samenbrengen van alles wat raakt aan sport, bewegen en voeding. Dat is waar Jibb+ voor staat.

Onze organisatie en cultuur

De medewerkers van Jibb+ zijn enthousiast, open, hebben een positieve uitstraling en zijn gewend om zelfstandig te werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de lijntjes kort zijn en besluitvorming niet lang op zich laat wachten.

Het zwaartepunt van de organisatie ligt in de uitvoering en het DOEN, 24 medewerkers sterk. Kenmerkend voor de organisatie is dat we ons werk altijd samen met anderen doen.

We zijn een stichting met een bestuur bestaande uit betrokken vrijwilligers. Als algemeen manager leg je verantwoording af aan het bestuur.

Wie zoeken we
De algemeen manager moet in de eerste plaats bij ons passen. Jouw hart gaat sneller kloppen van het werken aan een maatschappelijk relevant thema. Zorgen voor het aantrekkelijk en laagdrempelig toegankelijk houden van sport, bewegen en gezonde voeding. Uiteraard moet je door voldoende ervaring en achtergrond over de capaciteiten beschikken om de taken, zoals hieronder beschreven, uit te voeren.

Wat word er van je verwacht?

 1. Je kunt leiding geven
 • Je schept randvoorwaarden voor het geven van sturing op resultaten en op individuele ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen;
 • Je stemt daarbij af met de coördinatoren in het team;
 • Je draagt bij de samenstelling van het team zorg voor medewerkers die complementair zijn aan elkaar om de gestelde doelstellingen/opdracht te realiseren;
 • Je bent in staat om te wisselen van stijl en gedrag om bewustwording bij anderen te realiseren in het kader van verdere professionele ontwikkeling;
 • Je creëert een cultuur binnen het organisatieonderdeel waarin conflicten en knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en op constructieve wijze worden opgelost;
 • Je creëert de benodigde randvoorwaarden voor een gunstig leerklimaat binnen het organisatieonderdeel;
 • Je zorgt voor de operationele uitvoering van het personeelsbeleid.
 1. Je bent in staat tactisch beleid te ontwikkelen
 • Je signaleert relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen, trends en behoeften;
 • Je levert input voor de ontwikkeling van het strategisch beleid en vertaalt het vastgestelde strategisch beleid naar tactische (beleids-)plannen en doelstellingen op regioniveau;
 • Je adviseert het bestuur omtrent het te voeren beleid en over verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening.
 1. Je kunt dit tactisch beleid ook implementeren en realiseren
 • Je voert de (beleids-)plannen uit, draagt zorg voor de kwaliteit en de voortgang van activiteiten en bewaakt de uitvoering van de processen;
 • Je bewaakt het toegekende budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschotten;
 • Je rapporteert periodiek over de realisatie van de resultaatafspraken en het budget;
 • Je evalueert de resultaten, (gewijzigd) beleid en instrumentarium, signaleert en werkt verbeteringsmogelijkheden uit.

 

 1. Je bent goed in het opbouwen en onderhouden van je netwerk
 • Je richt je op het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk, onderzoekt mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden en brengt deze tot stand;
 • Je bespreekt met samenwerkingspartners ook de financieringsmogelijkheden en maakt hierover afspraken;
 • Je leidt of neemt deel aan in- en externe overleggen/bijeenkomsten en zet het netwerk actief in om de doelstellingen van het organisatieonderdeel te realiseren;
 • Je fungeert tijdens in- en externe overleggen/bijeenkomsten als vertegenwoordiger van de organisatie.

Functie-eisen

 • Je beschikt over generieke competenties zoals integraal managen en coachend leiding geven;
 • Je kunt goed analyseren en weet wat ondernemerschap betekent;
 • Je beschikt over een HBO(+) werk- en denkniveau;
 • Je bent minimaal 5 jaar eindverantwoordelijk geweest in een gelijksoortige functie en weet wat het is om daarbij de benodigde verantwoording af te leggen;
 • Je hebt een succesvol trackrecord en kent het werkveld waarin wij acteren (gemeente, onderwijs, verenigingen, wijken, strategische partners);
 • Je bent een people-manager en bent bekend met aansturing van een zelfstandig maar jong team;
 • Je hebt een behoorlijke portie idealisme en je gelooft in de missie waar Jibb+ voor staat.

Wat kan Jibb+ je bieden

 • Een waanzinnig interessante job in een omgeving waarbij je een directe bijdrage levert aan het welzijn en de leefgewoonten van de Helmondse samenleving;
 • Een innovatieve stichting met veel specifieke expertise en hoge kwaliteitsstandaarden;
 • Deskundige en betrokken medewerkers met het hart op de juiste plaats en een tomeloze ambitie en passie voor het werk;
 • Een passend arbeidsvoorwaardenpakket.

Ben jij die mensgerichte leider en strategische sparringpartner?

Dan horen we graag van je. Je sollicitatiebrief en cv kun je uiterlijk 15 mei 2022 versturen naar Lise Proenings (bestuurssecretaris): liseproenings@jibbplus.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 1 juni 2022.

Zie voor meer informatie over onze stichting www. jibbplus.nl

Gegevens:

Locatie: Helmond

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Management

Ref nr: 101466

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer