Solliciteer

ZonMW
Den Haag

Beschrijving:

Het cluster Sport en Bewegen bij ZonMw zoekt op korte termijn een
Coördinator impact van onderzoek en innovatie in sport en bewegen
Kwartiermaker en verbinder, implementatiespecialist

25,2 tot 40 uur (max 36 uur betaald) (0,7-1,0 fte)
(vacaturenummer 21-132)
 

Cluster sport en bewegen

Het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties bevordert de waarde die sport toevoegt aan de samenleving. Kennis en innovatie in de sport dragen bij aan inclusie en sociale cohesie, aan een betere gezondheid door een actieve leefstijl, en aan het bereiken van topprestaties. Zo werken we aan maatschappelijk en economisch rendement van sport en bewegen.

We financieren onderzoek en innovatie en stimuleren de toepassing van beschikbare kennis in de sport- en beweegpraktijk. Daarnaast zetten wij ons in om kennis en ervaring uit de praktijk te benutten in nieuw/vervolgonderzoek en innovaties. Zo bevorderen we dat iedereen in Nederland op eigen niveau, op een verantwoorde manier, duurzaam kan sporten en/of bewegen. Ons uitgangspunt: met kennis maak je inzichtelijk hoe sport en bewegen waarde toevoegen aan de samenleving. We streven hierbij naar het optimaal benutten van nieuwe inzichten.
 

Missiegedreven programmeren

De doelstelling voor de 2021 en 2022 is een beweging op gang te brengen naar missiegedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen. Centraal staan focus en impact voor de praktijk. Daarom willen we toekomstige gebruikers van deze kennis en innovaties van meet af aan betrekken. Dus al bij het formuleren van de vragen en problemen, die uitgangspunt zijn voor deze kennis- en innovatieontwikkeling. Een bredere beweging in gang zetten is nodig om complexe uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden. Na 2 jaar willen we een langdurige en duurzame programmering voor onderzoek en innovatie met een aantoonbare, duidelijke maatschappelijke impact gaan realiseren.

Deze wijze van programmeren is toegelicht in een kort animatiefilmpje [link]. De programmatekst is te lezen via deze link.
 

De functie
Als coördinator impact heb je een stevig ontwikkeld strategisch inzicht hoe onderzoek en innovaties toepasbaar te maken in de praktijk. Je weet wat nodig is om kennis om te zetten naar maatschappelijke impact. Je hebt kennis van en ervaring met het naar de markt brengen van nieuwe producten en diensten, en/of het opschalen van (sociale) innovaties; kortom: van implementatie. Je initieert, ontwikkelt en evalueert daartoe implementatieplannen en (kort en langer lopende) implementatietrajecten en –instrumenten voor het nieuwe programma.

Tot en met het eerste kwartaal van 2022 zal de coördinator impact samen met het team vooral werken aan de ontwikkeling van de relatief nieuwe wijze van programmeren. Deze eerste periode vraagt om te kwartiermaken, tijd te investeren in netwerken (ook aanboren van nieuwe partners), stakeholdermanagement en conceptontwikkeling. Dit vraagt bijvoorbeeld van de coördinator impact om tijd te investeren in methoden om (eind)gebruikers en andere stakeholders (quadruple helix) te verbinden en betrekken bij onderzoek en innovatie. Je zoekt naar effectieve en nieuwe manieren om partners en (eind)gebruikers te verbinden aan het programma/de beweging, en om te investeren in de voorwaarden voor effectieve implementatie. In deze kwartiermaker fase zal jij als coördinator impact samenwerken met de programmamanagers (en andere collega's) om de structuren en processen hiervoor te ontwerpen.

In de loop van 2022 verschuiven je werkzaamheden meer naar advisering bij van de inzet van instrumenten die de implementatie bevorderen, en stimuleren, adviseren en begeleiden van het programmateam bij het gezamenlijk werken aan het realiseren van impact. Binnen ZonMw draag je bij aan de doorontwikkeling van het ZonMw implementatiebeleid en vertaling daarvan naar de clusters, waartoe je lid wordt van het implementatieteam van ZonMw.
 

Wij bieden je

 • een tijdelijk dienstverband voor 0,7-1,0 fte. (in overleg) voor de duur van één jaar met mogelijkheid op verlenging;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, tot maximaal € 5.710,80 bruto per maand (schaal 12 CAO Rijk) op fulltime basis (36 uur per week);
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden; naast het salaris krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) a 16,37% bovenop het bruto salaris waarmee je de arbeidsvoorwaarden (maandelijks) kan aanpassen aan jouw omstandigheden;
 • een interessant werkveld, mooie uitdaging, een dynamisch team en een prettige werkcultuur.

 

Informatie
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Mark Raijmakers, clusterhoofd (070-3495328). Website: www.zonmw.nl/sportenbewegen. Zie ook de links in de vacaturetekst.

 

Belangstelling?
Sollicitaties kunnen tot en met 4 juli ingezonden worden via de sollicitatie button via de vacature op onze website www.werkenbijzonmw.nl.
Gesprekken vinden plaats op 8 en 19 juli. De bedoeling is de procedure af te ronden vóór eind juli.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op externen.
Tegelijkertijd met deze vacature wordt ook een vacature voor (senior) programmamanager uitgezet.

Functie eisen:

Jouw profiel

Een inspirerende en betrokken implementatiespecialist die weet hoe je mensen en organisaties bij elkaar brengt en de toepassing van vernieuwingen stimuleert. Je hebt ervaring met het werken in een quadruple helix context en hebt visie op het vormgeven en betrekken van (eind-)gebruikers aan kennis- en innovatievraagstukken.

 • een HBO+/WO opleiding  relevant voor het veld van sport en bewegen;
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring vergelijkbaar met deze functie;
 • affiniteit met het veld van sport en bewegen;
 • kennis en ervaring met onderzoek en innovatie;
 • kennis over en ervaring met de toepassing van implementatiestrategieën, -methoden, -technieken en – instrumenten en (financiële) middelen voor implementatie, kennis van het naar de markt brengen van producten of diensten en/of opschalingsvraagstukken;
 • vaardig in het ontwikkelen, coördineren van en het adviseren (op verschillende niveaus) over implementatietrajecten, -instrumenten en -plannen;
 • vaardig in netwerken en het verbinden van diverse netwerken: externe oriëntatie, gericht op verbinding en samenwerking;
 • uitstekende communicatie- en taalvaardigheden;
 • een teamplayer;
 • stevige motivatie voor het bereiken van maatschappelijke impact, positieve energie en engagement;
 • planmatig en flexibel kunnen werken in een dynamische omgeving (strak in de voorbereiding, los in de uitvoering);
 • soepel werkend in politiek/bestuurlijke omgevingen, sterk aanpassingsvermogen, strategische competenties.

Bedrijfsprofiel:

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdelingen Strategie & Innovatie en Bedrijfsvoering ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

ZonMw hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt van harte uitgenodigd te solliciteren; aanpassingen in de functie of werksituatie zijn mogelijk, afhankelijk van de aard van de benodigde voorzieningen.

Gegevens:

Locatie: Den Haag

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Unknown

Ref nr: 99542

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer