Solliciteer

SportUtrecht
Utrecht

Beschrijving:

SportUtrecht 
Het is het streven van SportUtrecht om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook moet daar de mogelijkheid toe hebben. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is, zijn wij er om hen de kracht van Sport te laten ervaren. 

Tweebenige speler
SportUtrecht zoekt voor de volgende fase in haar jonge bestaan een directeur-bestuurder. Een tweebenige speler, die de organisatie strategisch positioneert en als partner verbindt aan de maatschappelijke opgaven van de stad. Utrecht wil een vitale en gezonde stad zijn, waar iedereen talenten kan ontwikkelen, waar bewoners zelfredzaam zijn, kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, waar alle inwoners prettig kunnen wonen en zoveel mogelijk mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. Aldus de gemeente Utrecht, de belangrijkste stakeholder, in haar sportbeleidskader.

Utrecht wenst een optimale sportinfrastructuur die mensen uitnodigt tot sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl, met de inzet van professionals en vrijwilligers. Sport en bewegen geeft plezier en is van betekenis voor de fysieke en mentale gezondheid van jong en oud. SportUtrecht heeft, naast belangenbehartiging, de opdracht om de (top)sport- en beweegomgeving te versterken met oog voor toegankelijkheid, diversiteit en kwaliteit, zodat iedere Utrechter mee kan (blijven) doen.

We zoeken een directeur-bestuurder met een hart voor sport en bewegen, die vooropgaat in de ontwikkeling van een heldere visie en een herkenbaar profiel. Steeds in samenwerking met management, medewerkers, de Raad van Toezicht en externe stakeholders.

De directeur-bestuurder van SportUtrecht heeft een zelfstandige positie tussen de Raad van Toezicht en het managementteam. Hij of zij leidt de organisatie en legt daarover verantwoording af. De functie biedt een interessante stap voor een talentvolle bestuurder. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie waar 80 mensen hun hart voor sport en bewegen combineren met betrokkenheid voor de stad.

Ontwikkeling van management en organisatie
De directeur-bestuurder maakt zich complementair aan de kwaliteiten van het jonge managementteam en stimuleert talentontwikkeling. SportUtrecht zoekt een directeur-bestuurder die verbindt en samenwerkt, beleidsthema’s delegeert en optreedt als interne opdrachtgever. Goed voorbeeldgedrag in een lerende organisatie betekent reflecteren op het eigen handelen, feed back geven én vragen. SportUtrecht wil meer opgavegericht werken. 

De organisatie ontwikkelt zich in de komende tijd naar een plattere organisatie waarin teams van medewerkers met kunde en kennis werken aan gezamenlijke opgaven. Teams werken geregeld in het verlengde van netwerken met externe partners, waarin SportUtrecht participeert op basis van een beredeneerde inzet van sport en bewegen. SportUtrecht werkt samen met de gemeente Utrecht, verenigingen, onderwijs, organisaties in het sociale domein en het bedrijfsleven aan een vitale (top)sport- en beweeginfrastructuur en maatschappelijke uitdagingen.

Verbindend en sensitief 
De directeur-bestuurder is een toegankelijke en verbindende persoonlijkheid die in staat is haar of zijn politiek-bestuurlijke en maatschappelijke netwerk snel op te bouwen en uit te breiden. SportUtrecht opereert in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving waarin sport en bewegen een belangrijke, tegelijkertijd niet altijd vanzelfsprekende ‘plek aan tafel’ heeft. De nieuwe directeur-bestuurder heeft een gevoelige politiek-bestuurlijke antenne en kan SportUtrecht – in verbinding met maatschappelijke partners – strategisch positioneren. 

Strategie en uitvoering continu verbindend 
Het continu leren en verbeteren van wat écht werkt vindt evenwel plaats in de dagelijkse praktijk. Het continu verbinden tussen strategie en uitvoering is een belangrijke competentie voor de organisatie in haar geheel én voor de directeur-bestuurder. Midden in de samenleving staan, daar zijn en de maatschappelijke partners inspiratie bieden voor het belang van samenwerking met sport en bewegen. Dit vraagt om iemand die strategie concreet maakt, inspireert en overtuigt op alle niveaus in de organisatie, herkenbare taal spreekt, zodat iedere medewerker ervaart hoe bij te dragen aan de gezamenlijke opgaven. De directeur-bestuurder beschikt over aantoonbare ervaring met transformatieopgaven zowel in het sociale domein als op het gebied van sport en bewegen. De directeur-bestuurder heeft aantoonbare ervaring met het begeleiden van de financiële vertaling van beleid, ondersteunt de inrichting van checks & balances en kan vanuit overzicht op het financiële beleid guidance bieden aan de controller. Hij of zij initieert afspraken rond het monitoren van verplichtingen, zit het managementoverleg voor en stimuleert het gesprek over strategie op beleid, impact en financiële positie.

De opgave en de ontwikkelrichting 

  • SportUtrecht is gerespecteerd partner in organisatie overstijgende opgaven.
  • SportUtrecht de lokale belangenbehartiger sport en bewegen. 
  • SportUtrecht neemt een zelfbewuste strategische positie in als partner met een bijdrage in maatschappelijke opgaven. 
  • SportUtrecht heeft beredeneerd en transparant de focus op prioritaire thema’s, kiest haar opgave en genereert daar impact.
  • SportUtrecht staat voor diversiteit, inclusieve gemeenschap en good governance. Wij zoeken naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de organisatie. 

Interesse?
Maak voor 20 juli je interesse kenbaar aan SportUtrecht. Stuur je CV en motivatie naar donna.vlasman@sportutrecht.nl. Uiterlijk 23 juli laten we je weten of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Aanstelling per 1 september. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal schaal 13, CAO Sport. 

Bij vragen over de organisatie kun je mailen naar de voorzitter van de RvT: Gadiza Bouazani; gadiza@gmail.com, bij vragen over de procedure kun je mailen naar Elliott Thijsen; Elliott.Thijssen@Significant.nl of Marian ter Haar Marian.terhaar25@gmail.com beide leden van de RvT, die samen met een vertegenwoordiger van het MT en een uit de OR de sollicitatiecommissie vormen.

Gegevens:

Locatie: Utrecht

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Directie

Ref nr: 97962

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer