Solliciteer

“Noordwijkse Golfclub”

Noordwijkse Golfclub

Beschrijving:

 • Verwerken van de inkoopfacturen, incl. juiste autorisaties en codering.
 • Voorbereiding van uitgaande betalingen, incl. salarisbetalingen.
 • Verwerken van bank- en kasmutaties.
 • Opmaken uitgaande facturatie.
 • Opstellen maandcijfers.
 • In samenwerking met de penningmeester opstellen begroting en jaareinde schatting.
 • In samenwerking met administratiekantoor opstellen BTW-aangiften, subsidieaanvragen en jaarcijfers.
 • Voorbereiden accountantscontrole.
 • Administratiekantoor informeren t.a.v. mutaties salarisadministratie.

Functie eisen:

Competenties

 • Zorgvuldigheid – Is gericht op details en heeft oog voor de precieze afhandeling van zaken in het eigen werk.
 • Communicatieve vaardigheid – Formuleert ideeën en informatie kernachtig, helder en grammaticaal correct, zodanig dat de boodschap overkomt en begrepen wordt.
 • Integriteit – eerlijk en betrouwbaar handelen. Vertrouwen wekken door eigen authenticiteit en verantwoordelijkheid en handelen binnen gangbare ethische normen.
 • Zelfstandigheid – in staat zijn om binnen de gestelde bevoegdheden op autonome wijze werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen daar vorm en inhoud aan te geven.
 • Probleemoplossend vermogen – Herkent en verwoordt het probleem, verzamelt relevante gegevens hierover en denkt mee over de oplosrichting.

Vaardigheden

 • Boekhoudkundige kennis op minimaal MBO werk- en denkniveau.
 • Administratieve vaardigheden.
 • Basiskennis van BTW en Loonbelasting.
 • Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten, incl. gedigitaliseerde factuur-verwerking.
 • Kennis van en inzicht van administratieve processen en digitalisering.
 • Ervaring met het werken met computers (anno 2022). Werken met Windows 10, internet, Word, Outlook en Excel.
 • Tenminste 10 jaar relevante werkervaring.
 • Gastvrijheid uitdragen.
 • Affiniteit met de golfsport is een pré.

Bedrijfsprofiel:

De Noordwijkse Golfclub is één van de meest unieke en uitdagende golfbanen in Nederland en Europa met een zeer rijke historie. De combinatie van de lay-out nabij de kust – gelegen in het Natura-2000 duingebied Kennemerland-Zuid -, zorgt voor het linkskarakter. De opmerkelijke uitzichten en architectuur maken deze baan een parel aan de Noordzee.

De Noordwijkse, opgericht in 1915, is van oudsher een club met ambitie. De golfclub kenmerkt zich door het ongedwongen karakter, een zeer actief clubleven, is gedreven door hoge ambities op het gebied van speelniveau en kwaliteit van de baan en van de ondersteunende diensten en faciliteiten.

De Noordwijkse ervaart de natuur en het gebied waarin de baan ligt als één van haar belangrijkste waarden. Zij wil op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld functie in Nederland en Europa bekleden. Tevens wil zij gezien de uitdagingen die er liggen het ambitieuze karakter behouden en het meest uit de Noordwijkse halen op het gebied van de baan en haar verenigingsleven.

De organisatie wordt geleid door de course manager en de club manager. Zij ondersteunen het bestuur en de commissies bij de uitvoering van het beleid. De course manager is verantwoordelijk voor het baanonderhoud en geeft leiding aan een zestal greenkeepers. De club manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de dagelijkse gang van zaken. Aan de club manager rapporteren de caddiemasters, het secretariaat, de financiële medewerker en de beheerder. Beide managers rapporteren aan de voorzitter van de vereniging.

Op 1 maart a.s. gaat de huidige financieel medewerker na bijna 25 jaar met pensioen.

De Noordwijkse gaat op dit moment door een proces waarbij de administratieve processen – inclusief de financieel-administratieve – verder worden gedigitaliseerd en verder geautomatiseerd.

Als opvolger voor de huidige medewerker zijn wij op zoek naar een persoon die de beoogde digitalisering en verdere automatisering mede vorm kan geven. De belangrijkste veranderingen zullen bestaan uit:

 • Digitalisering van inkomende facturatie, inclusief autorisatie-proces.
 • Digitalisering van de bank-boekingen.
 • Naar de ‘cloud’-brengen van de huidige boekhouding. Tijdens de deze transformatie is dit een functie voor 0,4 FTE (16 uur), op termijn (1-1,5 jaar) zal de functie afgeschaald worden naar 0,2-0,25 FTE (8-10 uur).

Solliciteren
Uitgangspunt is om een nieuwe financiële administrateur aan te nemen per 1 maart 2022. De interviewrondes zullen mid januari van start gaan. Daarom zouden wij graag CV en motivatiebrief ontvangen voor 1 januari 2022. U kunt uw CV en motivatiebrief per email sturen naar clubmanager@noordwijksegolfclub.nl t.a.v. de heer J. de Vries (penningmeester) en mevrouw I.P. Slikker (club manager a.i.).

Gegevens:

Locatie:

Functie groep: Golfbranche

Type: vacancy

Specialiteit: Finance

Ref nr: 100753

Contactpersoon:

Naam:

Email:

Solliciteer