Solliciteer

Sportstichting Zuidplas
Nieuwerkerk aan den IJssel

Beschrijving:

Sportstichting Zuidplas heeft als doel de dorpen levendig en vitaal te houden.

Zij beheert en exploiteert op effectieve en efficiënte wijze 2 zwembaden, 3 sporthallen en 6 gymzalen in de gemeente Zuidplas. Op basis van de Sportvisie Zuidplas organiseert, activeert en stimuleert Sportstichting Zuidplas deelname aan sport- en beweegactiviteiten voor de inwoners in de gemeente Zuidplas. Ook geeft Sportstichting Zuidplas invulling aan innovatieve toepassingen binnen binnensportaccommodaties, werkt samen met sportverenigingen en het maatschappelijk middenveld om aan de Open Club gedachte concreet vorm en inhoud te geven en adviseert en ondersteunt de gemeente Zuidplas gevraagd en ongevraagd op het gebied van ontwikkeling van sport- en beweegvoorzieningen in de breedste zin van het woord.

Voor onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar een:

Inspirerende parttime directeur (24-38 uur)

Werkzaamheden

De directeur is belast met de volgende werkzaamheden:

 • Het samen met het Bestuur ontwikkelen en opstellen van het strategisch beleidsplan en het bewaken van de uitvoering;
 • Het informeren van het Bestuur over voortgang en realisatie van het gevoerde beleid
 • Het bewaken van de doelstellingen, grondslag, positionering en identiteit van de Sportstichting
 • Het anticiperen op ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving, politiek, (bewegings)onderwijs, welzijn, cultuur en bestuurlijke samenwerking;
 • Het borgen van financieel management, kwaliteitszorg en risicobeheersing, maatschappelijke verantwoord ondernemen, personeelsmanagement, facilitair management, strategisch management en projectmanagement.

Speelruimte

De directeur:

 • Voert namens het Bestuur het dagelijks bestuur en beheer over de Sportstichting en de sportlocaties is en daartoe – voor zover wettelijk vereist – door het bestuur gemachtigd. Werkt binnen de door het bestuur vastgestelde, strategische beleidsuitgangspunten en beleidsplannen;
 • Geeft het Bestuur advies inzake beslissingen over de inhoud van (beleids)adviezen en de uitvoering van het beleid op financieel, personeels-, en opleidingsgebied en over algemene aspecten van het management, beheer en bedrijfsvoering binnen de sportstichting.
 • Rapporteert aan het Bestuur voor wat betreft de uitvoering van het strategisch beleid, begroting, jaarrekening en de inhoud van de uitgebrachte beleidsadviezen;
 • Geeft leiding aan het managementteam en de stafafdeling en kan in overleg de uitvoering van (beleids)taken overdragen aan de MT- leden.

Kennis, inzicht en vaardigheden

De directeur:

 • Heeft inzicht en vaardigheid in het aansturen van beleidsvormings- en veranderingsprocessen;
 • Bezit kennis en vaardigheden op het gebied van managementtechnieken, financiën, personele zaken, juridische zaken en administratief-organisatorische zaken;
 • Bezit kennis en vaardigheden m.b.t. de besluitvorming en werkwijzen van publieke organisaties en maatschappelijke instellingen die functioneren op het privaat/publieke snijvlak;
 • Heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein, in relatie tot bewegingsonderwijs, sportstimulering, gezondheid, welzijn en welbevinden;
 • Heeft vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van een draagvlak voor het algemeen beleid.

Contacten

De directeur onderhoudt contacten met:

 • De gemeente Zuidplas t.a.v. de uitvoering van de Sportvisie en doelstellingen van de BCF-subsidieperiode
 • Interne en externe overlegorganen, waaronder MT, PVT en andere sportbedrijven en regionale netwerken om samen te werken, informatie te verstrekken en het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen en te behartigen en om werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring:

 • Hbo+/wo denk- en werkniveau;
 • Heeft aantoonbare succesvolle ervaring als directeur in een gelijksoortige maatschappelijk organisatie;
 • Heeft ervaring met het bestuurlijk-politieke krachtenveld binnen een maatschappelijke organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de functie en sluiten aan bij de kennis en ervaring van de kandidaat.

Ben je geïnteresseerd in deze interessante functie?

Stuur dan je cv plus motivatiebrief aan de HR Adviseur, Mirjam Smeets, via HR@sportstichtingzuidplas.nl. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Mirjam via het algemene nummer 0180 – 313255.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 11 februari 2022. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gegevens:

Locatie: Nieuwerkerk aan den IJssel

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Directie

Ref nr: 100953

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer