Solliciteer

Nevobo

Bedrijfscultuur:

Dit is dé kans om jouw liefde voor sport te combineren met de vaardigheden die jij beheerst: werken als penningmeester bij de Nederlandse Volleybalbond!

Werken bij de Nevobo  
De Nederlandse Volleybalbond is de overkoepelende organisatie voor zaal-,  beach- en zitvolleyballers in Nederland. Tot de kerntaken behoren het ondersteunen van verenigingen en haar leden en het organiseren van competities en (internationale) evenementen. De Nevobo is tevens verantwoordelijk voor het topsportbeleid, zowel t.a.v. de nationale teams als de talentontwikkeling. Hierbij wordt intensief samengewerkt met clubs, regionale talentcentra, steden, provincies en NOC*NSF. Om het volleybal op alle niveaus in Nederland te stimuleren en te promoten werken de vier regio’s en de centrale organisatie intensief samen. Met ruim 90.000 actieve leden, 600.000 mensen die graag volleyballen, jaarlijkse topsportevenementen en miljoenen fans van de nationale teams is de Nevobo een bond die maatschappelijke impact wil maken en daaraan actief partners wil verbinden.

Het governance model
Het hoogste orgaan binnen de Nevobo is de Bondsraad die de leden van het Bondsbestuur benoemt. De Bondsraad stelt beleidsnota’s, jaarplannen en begrotingen vast in het najaar en in het voorjaar worden het jaarverslag, de balans en de jaarrekening behandeld. Daarnaast heeft de Bondsraad de bevoegdheid om voorstellen te amenderen en om moties of initiatiefvoorstellen in te dienen.

De Bondsbestuurder functioneert als collegiaal bestuurder op afstand en heeft hierbij een toezichthoudende én beleidsvormende rol richting de directie. Binnen het governance model wordt constructief samengewerkt tussen de directie, het Bondsbestuur en de Bondsraad.

Jouw rol als penningmeester

 • Je maakt deel uit van het Bondsbestuur dat collectief verantwoordelijk is voor het besturen van de vereniging Nevobo. In deze rol leg je tweemaal per jaar verantwoording af aan de Bondsraad over het gevoerde financiële beleid.
 • Je stimuleert en adviseert de directie en de manager financiën over financieel en fiscaal beleid en de inrichting van de planning & control processen.
 • Je stelt met de medebestuursleden en de directie het meerjarenbeleidsplan, de begrotingsrichtlijnen en het financieel statuut van de Nevobo op en bewaakt deze.
 • Je woont de bestuursvergaderingen (gemiddeld acht keer per jaar) en de Bondsraden (twee- á driemaal per jaar) bij. Eveneens voor je minimaal tweemaal per jaar overleg met de Financiële Commissie van de Bondsraad en eenmaal per jaar met de externe accountant.
 • Je fungeert als klankbord voor de directie en managers over zaken op financieel vlak.
 • Je representeert de Nevobo bij de leden, bij evenementen alsook daarbuiten.

Jouw profiel

 • Geïnteresseerd in volleybal en affiniteit met het ontwikkelingsperspectief voor sportverenigingen.
 • Geïnteresseerd in de bredere ontwikkelingen binnen de sportsector en de politiek/maatschappelijke ontwikkelingen hieromtrent.
 • Ruime professionele ervaring in financiële strategie & rapportage en op fiscaal administratief gebied.
 • Strategisch denkniveau.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring.
 • In staat als toezichthoudend bestuurder in een collegiaal bestuur te functioneren.
 • Teamplayer die draagvlak weet te creëren.

Voorwaarden
De functie van penningmeester is onbezoldigd. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed. Gemiddeld is de benodigde tijd twee uren per week, exclusief de aanwezigheid bij (topsport)evenementen.

Het selectieproces  
Bij interesse in deze bestuursfunctie kan een CV met korte motivatie worden gestuurd naar annette.milder@nevobo.nl. Ook voor inhoudelijke vragen over de rol en functie kan dit e-mailadres worden aangehouden.

Op basis van de ingezonden brieven en CV’s zal de selectiecommissie, bestaande uit leden uit van de Bondsraad, Bondsbestuur en directie, een selectie maken. De geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een gesprek.   

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

Gegevens:

Locatie:

Functie groep: Sportbond

Type: vacancy

Specialiteit: Bestuur

Ref nr: 100220

Contactpersoon:

Naam:

Email:

Solliciteer