Solliciteer

“Nederlandse Basketball Bond”

Nederlandse Basketball Bond
Nieuwegein

Beschrijving:

De penningmeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor het Financiële Beleid. Hij/zij bewaakt de begroting en presenteert deze en de jaarrekening op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Tijdens de kwartaalbestuursvergaderingen licht hij/zij samen met de algemeen directeur de financiële stand van zaken toe. Hij/zij signaleert trends in de uitgaven en inkomsten en adviseert het bestuur op basis van de financiële gegevens.
De penningmeester voert regulier overleg met de algemeen directeur en controller/administrateur over begroting, jaarrekening, prognoses en overige financiële zaken. Hij/zij fungeert als klankbord op het gebied van de financiële administratie en financiële processen.
Samen met de algemeen directeur en controller/ administrateur voert de penningmeester het periodieke overleg met de Financiële Commissie en met de accountant.

De schatting is dat de tijdsbesteding van een bestuurslid circa zestien uur per maand is, waarbij vergaderingen meestal in de avonduren worden gehouden.

 

Functie eisen:

Vereisten:

 • Heeft affiniteit met de basketbalsport
 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Heeft een bewezen track record op gebied van Financieel Management en Managementinformatie
 • Ervaring met/kennis van subsidielandschappen
 • Communiceert op makkelijke, effectieve wijze op verschillende niveaus (intern als extern)
 • Kan goed in teamverband werken
 • Is analytisch en cijfermatig sterk
 • Denkt in oplossingen, is toekomstgericht en innovatief
 • Heeft ervaring met vrijwilligersorganisaties
 • Proactief
 • Teamspeler

Overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag

Bedrijfsprofiel:

Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog veel te klein is. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) zet zich, samen met verenigingen, leden en vrijwilligers in om te groeien naar een community van tenminste 500.000 liefhebbers met een toenemend aantal actieve basketballers. Dat gebeurt aan de hand van de missie ‘Wij verbinden, inspireren en activeren met basketball’ en vanuit de kernwaarden passie, team, slagvaardig, toekomstgericht en inclusiviteit. De NBB vertegenwoordigt ongeveer 320 basketbalverenigingen en 40.000 aangesloten leden in Nederland. Het bondsbureau, met ruim 35 medewerkers, is verantwoordelijk voor het voorbereiden en de uitvoering van beleid op het gebied van Marketing, Breedtesport en Topsport.

Het huidige bestuur van de NBB bestaat negen bestuursleden en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering (AV), waarbij de voorzitter en penningmeester in functie. Het bestuur verdeelt verder onderling en collegiaal de aandachtsgebieden en vergadert gemiddeld één keer per maand. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar met een maximale verlenging van 3 periodes.
Onder leiding van het huidige bestuur, dat grotendeels in 2020 is aangetreden, is een ambitieus Meerjarenbeleidsplan 2021+ opgesteld waarbij een omslag moet worden gemaakt naar een marketing gedreven organisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de AV

Gegevens:

Locatie: Nieuwegein

Functie groep: Sportbond

Type: voluntaryJob

Specialiteit: Finance

Ref nr: 99513

Contactpersoon:

Naam:

Email:

Solliciteer