Solliciteer

“Promovendus (1 fte, 4 jaar) op een onderzoekproject”

Innosportlab De Tongelreep
Eindhoven

Beschrijving:

Heb je een passie voor de (zwem)sport en vind je de vraag interessant hoe jonge kinderen het beste kunnen leren zwemmen? Beschik je bovendien over een MSc in de bewegingswetenschappen of een verwante discipline, en zie je ernaar uit te werken in een multidisciplinair team van wetenschappers en sport professionals aan een onderwerp met een grote maatschappelijke relevantie? Stel je dan kandidaat voor deze positie.

Functiebeschrijving

InnoSportLab De Tongelreep te Eindhoven biedt een promotiepositie aan voor 4 jaar op een onderzoeksproject samen met de Afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Nationale Raad Zwemveiligheid, dat gericht is op het leren zwemmen bij jonge kinderen. Het doel van het project is de effectiviteit van verschillende leer-, trainings- en instructiemethoden te vergelijken die gebruikt worden of kunnen worden om kinderen zwemvaardig te maken, niet alleen in termen van het motorische leerproces als zodanig, maar in termen van plezier in en affiniteit met het zwemmen. Het project zal naar verwachting bijdragen aan gangbare theorieën over motorisch leren door deze toe te passen op het zwemmen, een vaardigheid die relatief weinig is onderzocht in dit verband. Daarnaast beoogt het project bij te dragen aan de verbetering van de huidige praktijk(en) in Nederland gericht op het ontwikkelen van de zwemvaardigheid bij kinderen. De promovendus wordt geacht experimentele studies op te zetten, uit te voeren en te verslaan in wetenschappelijke publicaties. Hij of zij zal hierin begeleid worden door een team van wetenschappelijke onderzoekers, praktijkonderzoekers en professionals uit de zwempraktijk. Kandidaten worden verondersteld ervaring en affiniteit te hebben met het verrichten van bewegingswetenschappelijke metingen en experimenten, idealiter ook in relatie tot motorische leerprocessen. Verder dienen zij te beschikken over een proactieve, ondernemende en gepassioneerde houding ten aanzien van sport in het algemeen en idealiter zwemmen in het bijzonder.

Vereisten

 • Een afgeronde MSc-graad in bewegingswetenschappen (of een verwante discipline);
 • Kennis over en expertise in bewegingssturing en motorisch leren;
 • Ervaring in het verrichten van bewegingswetenschappelijke metingen en experimenten, idealiter in relatie tot motorisch leren; 
 • Affiniteit met sport, in het bijzonder de zwemsport, is een voordeel;
 • Voldoende analytische en programmeervaardigheden in R, SPSS of Matlab
 • Adequate statistische achtergrond;
 • Een proactieve en ondernemende attitude;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel op schrift als in het gesproken woord; 
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (verplicht); 
 • Het vermogen samen te werken in een interdisciplinair team;
 • Het vermogen wetenschappelijke kennis en inzichten te vertalen naar praktische toepassingen;
 • Bereidheid te werken op onregelmatige uren en (zo nu en dan) in het weekend.

Er zal een onderwijs- en begeleidingsplan (OBP) worden opgesteld, waarin deelname aan cursussen en nationale en internationale congressen als verplichte onderdelen zijn opgenomen. Daarnaast wordt de promovendus veronderstelt regelmatig meetings met collega-promovendi, begeleiders en stafleden bij te wonen en daaraan actief een bijdrage te leveren.

Wat bieden wij?

 • Een jong en dynamisch team;
 • Toegang tot een hoogwaardige meetomgeving;
 • Toegang tot ervaren zwemdocenten en –trainers inzake het jeugdzwemmen.

Sollicitatie

Ben je geïnteresseerd in deze positie? Stel je dan kandidaat door je CV en een motivatiebrief op te sturen aan het secretariaat van het Fieldlab Swimming De Tongelreep  secretariaat@fieldlabswimming.com met als sluitingstermijn: 31/03/2021, 23:59.

Nadere informatie
Vragen met betrekking tot deze vacature kunnen gesteld worden aan:
Prof. dr. Peter Jan Beek, 06-39659365, e-mail: p.j.beek@vu.nl;
Dr. John van der Kamp, e-mail: j.vander.kamp@vu.nl;
Drs. Roald van der Vliet, 06-21271064 of gedurende kantooruren 040-2381153

________________________________________________________________________

PhD (4 years) position “Learning to swim in the new era”

Do you have a passion for swimming and are you interested in improving the practice of learning to swim in young infants? Did you complete an MSc degree in the field of Human Movement Sciences or related area, and would you like to work in a multidisciplinary team of professionals in sports and academia on a topic of great practical and societal significance? Then please do apply.

Job description

InnoSportLab De Tongelreep at Eindhoven is offering a four-year PhD studentship together with the Department of Human Movement Sciences at the Vrije Universiteit Amsterdam and the Dutch National Water Safety Council, focusing on the acquisition of swimming skills in young infants. The aim of the project is to compare the effectiveness of learning, training and teaching methods that are or might be used to help young infants acquire swimming skills, not only in terms of the process of skill acquisition as such, but also in terms of enjoyment and affinity with swimming. The project is expected to contribute to current theories of motor learning by investigating their relative strengths in the under-researched context of swimming. In addition, the project is expected to contribute to the improvement of current practices in the Netherlands aimed at the acquisition of swimming skills in young children. The PhD-student has to demonstrate competence in setting up, conducting and reporting, and will be supervised in this regard by a team consisting of a mix of scientific researchers, embedded scientists and swimming professionals. Applicants are expected to have experience and/or affinity with measuring human movement and running experiments on human movement and, ideally, motor learning. In addition, they should have a proactive, entrepreneurial and passionate attitude with regards to sports in general, and, ideally, swimming in particular.

Requirements

 • A completed MSc degree in the field of Human Movement Sciences or related discipline (e.g., with a track on human movement sciences);
 • Knowledge and expertise in the field of motor control and learning;
 • Experience with measuring human movement and running experiments on human movement, and, ideally, motor learning; 
 • Affinity with sports (in particular swimming or football) is an advantage;
 • Sufficient analytical and programming skills in R, Python or Matlab
 • Adequate statistical background
 • Proactive and entrepreneurial mindset.
 • Good (academic) writing and reporting skills; 
 • Good command of the Dutch and English Language (mandatory); 
 • Good communication skills ability to work in an interdisciplinary team. 

An educational plan will be drafted that includes attendance to courses and (international) meetings.

 • Regular meetings with fellow PhD students, supervisors and staff members
 • Ability to transfer scientific knowledge to the practice
 • Ability to deal with irregular working hours and working in weekends
 • Entrepreneurial mindset

What are we offering?

 • Young and dynamic team
 • Access to state-of-the-art measurement facilities
 • Access seasoned teachers and trainers in the realm of youth swimming

Application

Are you interested in this position? Please apply by sending your curriculum vitae and cover letter by e-mail to the secretariat – Fieldlab Swimming: secretariaat@fieldlabswimming.com until 31/03/2021, 23:59.

Vacancy questions
If you have any questions regarding this vacancy, you may contact:
Prof. dr. Peter Jan Beek, 06-39659365, e-mail: p.j.beek@vu.nl;
Dr. John van der Kamp, e-mail: j.vander.kamp@vu.nl;
Drs. Roald van der Vliet, 06-21271064 or during office hours 040-2381153

 

Gegevens:

Locatie: Eindhoven

Functie groep: Overig

Type: vacancy

Specialiteit: Bewegingswetenschappen

Ref nr: 98941

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer