Solliciteer

Sportief Capelle
Capelle aan den IJssel

Beschrijving:

Vacature lid voor de Raad van Commissarissen van BV Sport Capelle aan den IJssel (Sportief Capelle)

COMMISSARIS V/M

(per 1 januari 2023)

Op welke manier je ook wilt bewegen of sporten in Capelle aan den IJssel; er is áltijd een mogelijkheid! Van jong tot oud; beginner of misschien juist op topniveau. Bewegen loont. Altijd! Wij brengen graag iedere Capellenaar in beweging. Door te inspireren, te motiveren en te faciliteren. Wij hebben de beweeg- en sportaanbieders in kaart en helpen je graag naar een passend aanbod. 

Daarnaast exploiteren, onderhouden en beheren wij de sporthallen, gymzalen, zwembad en sportvelden. We geven ze graag in gebruik aan verenigingen, sportaanbieders en particulieren. Ook organiseren we zelf een groot aantal beweeg- en sportactiviteiten. In de wijken, op scholen, met zorgcentra en diverse andere partners. Gericht op bewegen, gezonde leefstijl en ontmoeten.

De onderneming

Sportief Capelle is een jonge onderneming, viert dit jaar haar 12,5 jarig jubileum, met ambities. Aan de hand van het ambitieplan 2022-2025 wordt sport & bewegen als doel en als middel gericht ingezet om een bijdrage te leveren aan een gezond en vitaal Capelle. Belangrijke pijler in deze ambities is het beheren, onderhouden en exploiteren van het vastgoed wat in beheer is bij de BV. Daarin is ondernemen en buiten de lijnen kleuren van groot belang. Tevens is het optimaliseren van de programmering van het zwembad en het gebruik van de binnensportlocaties een belangrijk aandachtspunt voor de komende paar jaar, waarin de balans tussen maatschappelijk en economisch rendement wordt gewogen. Natuurlijk altijd met oog voor de (stijgende) kosten binnen de verschillende bedrijfsonderdelen.

De Raad van Commissarissen (RvC)

Sportief Capelle staat onder leiding van een directeur/ bestuurder. De Raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en is belast met de werkzaamheden die in de statuten of in de wet zijn opgedragen. Daarnaast geeft zij advies aan het bestuur en aan de algemene aandeelhoudervergadering wanneer dit wordt verlangd of zij dit wenselijk oordeelt. En functioneert zij als klankbord en sparringpartner van de bestuurder en adviseert zij de bestuurder bij strategische en omvangrijke operationele beslissingen. Gezien de huidige samenstelling van de RvC en de verhouding man / vrouw hierin, nodigen we vrouwen van harte uit om te reageren.

De functie

Het uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat deze uit generalisten bestaat die elkaar qua kennis en ervaring aanvullen en gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De individuele leden hebben maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met sport. Voor een optimale teamsamenstelling zijn wij nu op zoek naar een commissaris met specifieke deskundigheid op het gebied van exploitatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties, zijnde de binnensport, buitensport en zwembad. Tevens beschikt hij of zij over een relevant netwerk.

Om bovengenoemde taken naar behoren te vervullen dient een commissaris te beschikken over onderstaande competenties en deskundigheid:

  • Beoordelingsvermogen: op het gewenste abstractie niveau de kwaliteit van de organisatie en haar activiteiten, het beleid en de besluiten van het bestuur beoordelen;
  • Bestuurlijke sensitiviteit: naast de informatie van de directeur-bestuurder open staan voor signalen vanuit relevante organisaties, zoals de aandeelhouder/opdrachtgever, eindgebruikers, accountant en stakeholders en deze op waarde kunnen beoordelen;
  • Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding;
  • Omgevingsbewustzijn: is goed geïnformeerd over relevante organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
  • Beschikt over een helikopterview: houdt het overzicht over de delen en het geheel van het vraagstuk, gegevens of project;
  • Is in staat tot collegiale samenwerking, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid.

Overige voorwaarden

Vanwege de vergaderintensiteit is het tevens een voorwaarde dat een commissaris beschikt over voldoende tijd (10 – 15 dagdelen) om de rol volwaardig en professioneel in te vullen.

Belangenverstrengeling

Een lid van de Raad van Commissarissen heeft geen functie of nevenfunctie(s) waardoor belangenverstrengeling kan plaatsvinden.

Bent u geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de inhoud, procedure, de nevenfuncties of de vergoeding van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Witteveen, directeur Sportief Capelle, tel. 010-2588787 of l.witteveen@sportiefcapelle.nl. Ook uw brief kunt u voor 20 september

Gegevens:

Locatie: Capelle aan den IJssel

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Directie

Ref nr: 102845

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer