Solliciteer

“ZonMw”

ZonMW
Den Haag

Beschrijving:

Het cluster Sport en Bewegen bij ZonMw zoekt op korte termijn een
(Senior) programmamanager onderzoek en innovatie sport en bewegen
Netwerker en procesmanager

25,2 tot 40 uur (max 36 uur betaald) (0,7-1,0 fte)
Vacaturenummer 21-131
 

Cluster sport en bewegen

Het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties bevordert de waarde die sport toevoegt aan de samenleving. Kennis en innovatie in de sport dragen bij aan inclusie en sociale cohesie, aan een betere gezondheid door een actieve leefstijl, en aan het bereiken van topprestaties. Zo werken we aan maatschappelijk en economisch rendement van sport en bewegen.

We financieren onderzoek en innovatie en stimuleren de toepassing van beschikbare kennis in de sport- en beweegpraktijk. Daarnaast zetten wij ons in om kennis en ervaring uit de praktijk te benutten in nieuw/vervolgonderzoek en innovaties. Zo bevorderen we dat iedereen in Nederland op eigen niveau, op een verantwoorde manier, duurzaam kan sporten en/of bewegen. Ons uitgangspunt: met kennis maak je inzichtelijk hoe sport en bewegen waarde toevoegen aan de samenleving. We streven hierbij naar het optimaal benutten van nieuwe inzichten.
 

Missiegedreven programmeren

De doelstelling voor de 2021 en 2022 is een beweging op gang te brengen naar missiegedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen. Centraal staan focus en impact voor de praktijk. Daarom willen we toekomstige gebruikers van deze kennis en innovaties van meet af aan betrekken. Dus al bij het formuleren van de vragen en problemen, die uitgangspunt zijn voor deze kennis- en innovatieontwikkeling. Een bredere beweging in gang zetten is nodig om complexe uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden. Na 2 jaar willen we een langdurige en duurzame programmering voor onderzoek en innovatie met een aantoonbare, duidelijke maatschappelijke impact gaan realiseren.

Deze wijze van programmeren is toegelicht in een kort animatiefilmpje [link]. De programmatekst is te lezen via deze link.

De functie

De programmamanager is verantwoordelijk voor programmering. Een senior programmamanager is bovendien verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en positie op nieuwe onderzoeks- en innovatievraagstukken in het sport en bewegen veld. Programmeren houdt bijvoorbeeld in dat missiegedreven onderzoek en innovatie vormgegeven wordt in concrete processen om financiële middelen uit te zetten, zodanig dat de doelstellingen van gebruikersgerichtheid en impact haalbaar zijn.

Tot en met het eerste kwartaal van 2022 zal de programmamanager samen met het team vooral werken aan de ontwikkeling van de relatief nieuwe wijze van missie-gedreven programmeren. Deze eerste periode vraagt om tijd te investeren in netwerken (ook aanboren van nieuwe partners) en stakeholdermanagement. Na deze investering in de opbouw zullen in de loop van 2022 ook financiële middelen worden uitgezet, waar jij als programmamanager verantwoordelijkheid voor draagt. Bijvoorbeeld kunnen (nieuwe) subsidieprocessen vormgegeven moeten worden. In de verdere uitbouw van het programma draagt de manager verantwoordelijkheid voor het hele proces van beoordelen en monitoren van onderzoek en innovatieprojecten. Je levert proactief een bijdrage aan verschillende strategische en inhoudelijke trajecten. Zoals het zelfstandig (door)ontwikkelen van nieuwe en bestaande initiatieven in nauwe afstemming met VWS, andere opdrachtgevers en relevante stakeholders, zowel binnen ZonMw als extern. Je werkt samen met de implementatiespecialist (of coördinator impact), andere programmamanagers, programmasecretaris en communicatieadviseur; ondersteund door het secretariaat. Vanzelfsprekend lever je ook je bijdrage aan programma-overstijgende zaken binnen en buiten het cluster.
 

Wij bieden je

 • een tijdelijk dienstverband voor 25,2 tot 40 uur (0,7-1,0 fte) (in overleg) voor de duur van één jaar met mogelijkheid op verlenging;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, tot maximaal € 5.039,00 (schaal 11) voor programmamanager of maximaal € 5.710,80 (schaal 12) voor senior programmanager bruto per maand op fulltime basis (CAO Rijk) (36 uur per week);
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden; naast het salaris krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) a 16,37% bovenop het bruto salaris waarmee je de arbeidsvoorwaarden (maandelijks) kan aanpassen aan jouw omstandigheden;
 • een interessant werkveld, mooie uitdaging, een dynamisch team en een prettige werkcultuur.

Informatie
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Mark Raijmakers, clusterhoofd (070-3495328). Website: www.zonmw.nl/sportenbewegen. Zie ook de links in de vacaturetekst.
 

Belangstelling?
Sollicitaties kunnen tot en met 4 juli 2021 ingezonden worden via de sollicitatie button via de vacature op onze website www.werkenbijzonmw.nl.
Gesprekken vinden plaats op 9 en 14 juli. De bedoeling is de procedure af te ronden vóór eind juli.

Functie eisen:

Jouw profiel

 • een academicus, met een relevante universitaire opleiding voor het veld van sport en bewegen;
 • minimaal 3 jaar (programmamanager) of 7 jaar (senior programmanager) relevante werkervaring vergelijkbaar met deze functie;
 • aantoonbare ervaring in een multistakeholdersetting met vergelijkbare bewegingen als hierboven beschreven;
 • aantoonbare ervaring in het veld van (financiering van) onderzoek en innovatie;
 • affiniteit met het werk- of beleidsveld van sport en bewegen;
 • uitstekende communicatie- en taalvaardigheden;
 • stevige motivatie voor het bereiken van maatschappelijke impact, positieve energie en engagement;
 • externe oriëntatie, gericht op verbinding en samenwerking zowel met overheid als bedrijfsleven;
 • zelfstandig en planmatig kunnen werken (strak in de voorbereiding, los in de uitvoering), uitstekend in staat zijn om overzicht te houden in een veelheid van activiteiten als een ‘spin in het web’;
 • soepel werkend in politiek/bestuurlijke omgevingen met gevoel voor ondernemers/bedrijfsleven, sterk aanpassingsvermogen, strategische competenties;
 • een teamplayer, en zorgvuldigheid (in het uitvoeren van de wettelijke taken van ZonMw).

Bedrijfsprofiel:

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Programma’s op het gebied van preventie, zorg en gezondheid hebben hierin een centrale plaats. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdeling Strategie & Innovatie en bedrijfsvoering ondersteunen de clusters. Er wordt met alle denkbare partijen samengewerkt die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, burgers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. De twee hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

ZonMw hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt van harte uitgenodigd te solliciteren; aanpassingen in de functie of werksituatie zijn mogelijk, afhankelijk van de aard van de benodigde voorzieningen.

Gegevens:

Locatie: Den Haag

Functie groep: (semi) overheid

Type: vacancy

Specialiteit: Unknown

Ref nr: 99543

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer