Solliciteer

SportNetwerk B.V.
Utrecht

Beschrijving:

Ben jij opzoek naar een uitdagende stage en heb je affiniteit met genderbeleid? Wij zoeken vanaf februari 2024 een stagiair op het gebied van genderbeleid in volleybalcompetities. Ben jij die enthousiaste stagiair die deze complexe maar noodzakelijke uitdaging graag aan gaat? Reageer dan snel op deze stageopdracht!

Achtergrond
Het initiatief om het genderbeleid in volleybalcompetities opnieuw tegen het licht te houden komt voort uit een reeks recente ontwikkelingen en uitdagingen die binnen de sportgemeenschap zijn opgekomen. Deze zijn aangewakkerd door eerdere verzoeken en discussies, onder andere met betrekking tot dispensatie in jeugdcompetities vanaf C-jeugd en het verzoek van een vereniging om vrouwen toe te staan in mannenteams op nationaal niveau.

Deze verzoeken en uitdagingen hebben een breder maatschappelijk en sportief debat aangewakkerd, waarbij vraagstukken over gelijke kansen, inclusiviteit, en competitieve balans aan de orde zijn gesteld. De opkomst van meer gemengde teams en het besef van genderdiversiteit binnen de sportwereld benadrukken de noodzaak om een duidelijk en inclusief kader te ontwikkelen voor alle deelnemers in volleybalcompetities.

Bovendien hebben eerder geuite zorgen en overwegingen van diverse belanghebbenden in de sport, zoals de krachtsverschillen tussen genders, veiligheidskwesties bij gemengde teams, en de perceptie van eerlijke concurrentie, geleid tot een groeiend bewustzijn van de complexiteit van dit onderwerp en de noodzaak om zorgvuldig beleid te ontwikkelen dat alle aspecten meeweegt.

Deze recente ontwikkelingen hebben de behoefte aan een gestructureerde aanpak benadrukt, waarbij de belangen vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Er is een procesvoorstel uitgewerkt met het doel om in december 2024 tot nieuw genderbeleid te komen irt volleybalcompetities.

Doel van de stage
Deze stageopdracht omvat een onderzoek naar de percepties van deelnemers in sportcompetities met betrekking tot de rol van gender en eerlijkheid tijdens wedstrijden.

De stagiair zal deelnemen aan een onderzoeksproject gericht op het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens met betrekking tot de percepties van sporters over gender en eerlijkheid in sportcompetities.

Taken van de stagiair

Stap 1: Identificeer en Verzamel Informatie:

Er wordt feitelijke informatie verzameld over onder meer:

 • Historische context
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Huidige situatie, inclusief inzicht in deelname van verschillende genders in volleybalcompetities, inzichten van spelers, coaches en belanghebbenden
 • Vergelijkbare beleidslijnen in andere sporten of landen

Stap 2: Identificeer Overwegingen en Vooroordelen:

Er wordt in kaart gebracht welke overwegingen en vooroordelen spelen zoals bijvoorbeeld:

 • Fysieke kracht en prestaties: de fysieke verschillen tussen genders en hoe dit van invloed kan zijn op de concurrentie en eerlijkheid in competities
 • Veiligheid en fysiek contact: de impact van fysiek contact en veiligheidskwesties bij (meer) gemengde teams
 • Competitieve balans: hoe (meer) gemengde teams de competitieve balans kunnen beïnvloeden en hoe dit van invloed kan zijn op de ervaring voor alle spelers
 • Inclusiviteit en gelijke kansen: het belang van inclusiviteit en gelijke kansen voor alle genders in volleybal, en hoe (meer) gemengde teams dit kunnen bevorderen of belemmeren
 • Sociale dynamiek en acceptatie: hoe de vorming van (meer) gemengde teams de sociale dynamiek binnen teams kan beïnvloeden en het begrip en de acceptatie van genderdiversiteit kan vergroten

Stap 3: Formuleer een Antwoord en Beleid:

Nadat er inzicht is verkregen zoals beschreven in stap 1 en 2 worden de volgende stappen gezet:

 1. Bepaal doelen en prioriteiten: Definiëren van duidelijke doelstellingen voor het genderbeleid in volleybalcompetities, bijvoorbeeld het bevorderen van gelijke kansen, veiligheid, competitieve balans en inclusiviteit.
 2. Ontwikkel beleidslijnen: Formuleren van specifieke beleidslijnen die rekening houden met de geïdentificeerde overwegingen en vooroordelen.
 3. Consulteer belanghebbenden: Betrekken van alle betrokken partijen, waaronder spelers, coaches, verenigingen en experts, bij het opstellen van het beleid om verschillende perspectieven en behoeften te waarborgen.
 4. Pas reglementen aan: Vraag akkoord Bondsraad en implementeer dit in de diverse reglementen, systemen en competities. 
 5. Communicatie en educatie: Duidelijk communiceren over het nieuwe genderbeleid naar alle betrokkenen, en zorgen voor uitleg en bewustwording over de redenen en doelstellingen ervan.

De stagiair zal een belangrijke rol spelen in het doorlopen van dit proces maar staat er niet alleen voor. Vanuit de werkorganisatie wordt een werkgroep samengesteld waarbij gezocht zal worden naar balans in deskundigheid. Samen met deze werkgroep wordt dit proces vorm gegeven. Het zwaartepunt voor de stagiair ligt bij gegevensverzameling, onderzoek en analyse. Uiteraard is dit in overleg nader af te stemmen.

Opmerkingen
De stage biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaring op te doen in het uitvoeren van onderzoek, het analyseren van gegevens en het formuleren van aanbevelingen om gendergerelateerde percepties in sportcompetities te begrijpen en aan te pakken.

Interesse?
Mail je CV en je motivatie naar janine.pleizier@nevobo.nl. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen via 06-46317335.

Bedrijfsprofiel:

Over ons
De Nederlandse Volleybalbond is de overkoepelende organisatie voor zaal, beach- en zitvolleyballers in Nederland. We houden ons onder andere bezig met het ondersteunen van verenigingen en haar leden en het organiseren van competities en (internationale) evenementen. Met ruim 100.000 actieve leden, 600.000 mensen die graag volleyballen, jaarlijkse topsportevenementen en miljoenen fans van de nationale teams is de Nevobo een bond die maatschappelijke impact wil maken en daaraan actief partners wil verbinden. De Nevobo staat voor een inclusieve volleybalsport en vertaalt dit ook naar de organisatie.

Gegevens:

Locatie: Utrecht

Functie groep: Sportbond

Type: internship

Specialiteit: Overig

Ref nr: 132472

Contactpersoon:

Naam:

Email:

Solliciteer