Solliciteer

Stichting Sportevenementen Le Champion
Alkmaar

Beschrijving:

Wat ga je doen bij Le Champion?
Als verenigingsmanager van Le Champion ben je de motor en het gezicht van de vereniging. Je bent een verbindende en enthousiasmerende factor voor leden en vrijwilligers op alle niveaus en in alle geledingen. Samen met de algemeen directeur en de andere bestuursleden geef je vorm en inhoud aan de groei, ontwikkeling en vernieuwing van de vereniging. Je brengt aandacht, energie, denkkracht, creativiteit en concrete initiatieven waarmee je de vereniging laat groeien en bloeien. Daadkrachtig neem je het voortouw in de realisatie van onze ambities en doelstellingen op dit terrein.

Je taken en verantwoordelijkheden als verenigingsmanager bestaan onder andere uit:

 • Adviseren van directie en bestuur over alle aspecten van de vereniging;
 • Koersbepaling, plannen en ideeën voor de revitalisering en vernieuwing van de club;
 • Neemt het voortouw in de promotie, ontwikkeling en groei van de club, via permanente acties op het gebied van ledenbinding en ledenwerving;
 • Gaat aan de slag met de marketing van het lidmaatschap, inclusief doelgroep-segmentatie, productdifferentiatie en doorontwikkeling van het lidmaatschapsmodel;
 • Geeft leiding aan de ontwikkeling en realisatie van een aantrekkelijk en eigentijds aanbod van verenigingsevenementen, sportreizen en clubactiviteiten;
 • Versterkt de inhoudelijke meerwaarde en aantrekkingskracht van het lidmaatschap van Le Champion door relevante activiteiten en voordelen voor leden;
 • Ontwikkelt en beheert samenwerkingsrelaties met sportbonden, overheden, bedrijven, sponsoren en andere partners waardoor de vereniging wordt versterkt;
 • Geeft impulsen aan online platforms, handige tools en relevante content voor de (actieve) leden, zoals de ‘Mijn Le Champion’ omgeving en de Le Champion App;
 • Zorgt voor versterking en verbetering van de verenigings-, leden- en corporate communicatie, inclusief website, nieuwsbrieven, sociale media en magazine;
 • Geeft samen met directie en bestuur aandacht aan ‘prominenten’ in de vereniging, waaronder ereleden, leden van verdienste en oud-bestuursleden;
 • Levert input voor de jaarlijkse begroting, bewaakt het budget van de vereniging en zorgt voor budgetbewaking van alle verenigingsevenementen en -activiteiten;
 • Geeft sturing aan de ledenadministratie, info voor (nieuwe) leden en professionele communicatie over het lidmaatschap, in samenwerking met Finance & Control;
 • Verzorgt regelmatige rapportages en managementinformatie over de ontwikkeling van de vereniging, de ledenontwikkeling en de activiteiten van de vereniging;
 • Ondersteunt directie en bestuur bij juridische zaken, waaronder statuten, reglementen, contracten, benoemingen, verkiezingen en eventuele issues.

Naast de uitoefening van je functie als de Verenigingsmanager van Le Champion vervul je tevens de rol van Teamleider van de compacte stafafdeling Bestuursondersteuning, Verenigingsmanagement en Vrijwilligerscoördinatie. Inclusief de teamleider bestaat dit compacte team uit vier à vijf personen, die onder andere zorgen voor de management- en bestuursondersteuning en voor de vrijwilligerscoördinatie. De Teamleider BVV is de meewerkend leidinggevende, de coördinator binnen het team. De verantwoordelijkheden in deze rol zijn onder andere:

 • Professioneel: voorbeeldrol, delen van kennis en ervaring;
 • Personeel: coaching van de collega’s en uitvoeren HR-cyclus in het team;
 • Operationeel: dagelijks aansturing, coördinatie en verdeling werkzaamheden;
 • Verbetering: stimuleren van vernieuwing en verbeteringen in het werkproces;
 • Samenwerken: stuurt op de gezamenlijke doelen van Le Champion als geheel;
 • Administratief: goedkeuren van zaken als vakantiedagen, uren en declaraties.

Le Champion biedt
Een uitdagende sleutelpositie in een unieke en toonaangevende organisatie in de wereld van sport en sportevenementen. De kans om in een informele en ambitieuze omgeving te werken. De basis van de verenging is sterk en gezond, met 20.000 leden en een traditie van ruim 50 jaar pionieren en vernieuwen. Voor de komende jaren hebben we een heldere groeistrategie, vastgelegd in een uitdagend Toekomstplan. Er is volop ruimte voor initiatief en om mee te bouwen aan de organisatie. Het salaris is marktconform en mede afhankelijk van ervaring. Uitgangspunt is salarisschaal 9 van de CAO-sport voor de functie van Verenigingsmanager. Daar komt 8% bovenop voor de rol van Teamleider. Je start met een contract van 12 maanden voor 40 uur per week, met de intentie tot verlenging.

Functie eisen:

 • Ervaren professional uit sport en/of verenigingsmanagement;
 • Opleiding op HBO en/of WO niveau, bijvoorbeeld in marketing en communicatie;
 • Affiniteit en ervaring met vrijwilligerswerk, met verenigingen en met besturen;
 • Contactueel sterk, voortreffelijke communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Verbinder en netwerker, intern en extern. Relatie ontwikkelaar op alle niveaus;
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling. Heeft tact en stelt anderen voorop;
 • Analytisch, creatief en strategisch sterk. Bedenkt en realiseert winnende concepten;
 • Snel, slim en handig. Bewaakt het overzicht, werkt planmatig en is doortastend,
 • Heeft oog voor detail, is gestructureerd en nauwkeurig, zorgt ervoor dat alles klopt;
 • Sterk in plannen en organiseren. Hands on. Kan meerdere ballen in de lucht houden;
 • Zelfstandigheid en eigen initiatief. Wacht niet af, maar neemt zelf het voortouw;
 • Digitaal handig, inclusief Outlook, Excel, Word, sociale media, internet, apps, etc;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk.

Bedrijfsprofiel:

Sportorganisatie Le Champion

Met zo’n 20.000 leden en dankzij de inzet van 3.500 vrijwilligers is Le Champion één van de grotere sportorganisaties van Nederland. Met enkele tientallen eigen evenementen voor fietsers, hardlopers en wandelaars brengt Le Champion jaarlijks 250.000 mensen in beweging. Iedereen kent wel enkele van onze evenementen, waaronder de Dam tot Damloop, de strandrace Egmond-Pier-Egmond, de Plus Wandel4daagse Alkmaar, de Ronde van Noord-Holland, de NN Egmond Halve Marathon en de TCS Amsterdam Marathon. Le Champion is een organisatie zonder winstoogmerk, met een maatschappelijke opdracht. Zoveel mogelijk mensen – jong en oud – inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, dat is de missie van Le Champion, om daarmee bij te dragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving.

Plek in de organisatie
De vereniging staat onder leiding van het bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Ledenraad. De Ledenraad is toezichthouder namens de leden. Het bestuur benoemt de directeur van Le Champion, die met het MT leiding geeft aan de operatie. In de dagelijkse praktijk vormen de beroepskrachten van Le Champion in Alkmaar het kloppend hart van de operatie. Daar werken zo’n 30 professionals het hele jaar rond aan bestaande en nieuwe evenementen. De centrale afdeling Eventmanagement staat opgesteld voor alle grote sportevenementen van Le Champion, terwijl de clubactiviteiten door vrijwilligers uit de vereniging worden georganiseerd. Het kantoor in Alkmaar kent daarnaast vier compacte stafafdelingen: het team Marketing & Communicatie, het team Klantcontact & ICT, het team Finance & Control en het nieuw te vormen team Bestuursondersteuning, Verenigingsmanagement en Vrijwilligerscoördinatie (BVV). Elk van deze teams staat onder leiding van een meewerkend teamleider, die rechtstreeks rapporteert aan de algemeen directeur. Le Champion zoekt nu een Verenigingsmanager, tevens teamleider BVV.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze kans en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV met een beknopte motivatie naar Jan Willem Mijderwijk, Senior Event Manager, via vacature@lechampion.nl. Reacties zijn welkom tot en met 6 december aanstaande.

Kijk voor meer informatie over ons op: www.lechampion.nl

Gegevens:

Locatie: Alkmaar

Functie groep: Evenementen

Type: vacancy

Specialiteit: Overig

Salaris: €2909,- tot €4198,-

Ref nr: 100469

Contactpersoon:

Naam:

Email:

Solliciteer