Werken aan Sportstad Den Haag

OP ZOEK NAAR EEN BAAN IN EEN SPORTIEVE WERKOMGEVING?

WSDH staat voor Werken aan Sportstad Den Haag. WSDH bestaat sinds 2008 en is dé werkgeversorganisatie voor sportcoördinatoren en buurtsportcoaches in Den Haag. Wij zijn begonnen met veertien medewerkers en zijn inmiddels gegroeid tot een organisatie van ruim tachtig professionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in de stad.

Werken bij Werken aan Sportstad Den Haag

WSDH staat voor Werken aan Sportstad Den Haag. WSDH bestaat sinds 2008 en is dé werkgeversorganisatie voor sportcoördinatoren en buurtsportcoaches in Den Haag. Wij zijn begonnen met veertien medewerkers en zijn inmiddels gegroeid tot een organisatie van ruim tachtig professionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in de stad.

Zoals onze naam al suggereert richten wij ons met onze activiteiten op Den Haag. Wij zijn trots op onze mooie en sportieve stad die zich profileert als de stad waarin iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. Dat sluit nauw aan bij onze eigen maatschappelijke ambities. Ingegeven vanuit eigen ervaringen en passie streven onze professionals ernaar zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Wij doen dat met onze buurtsportcoaches en sportcoördinatoren op scholen, in de wijken en op de sportverenigingen.

Wij werken nauw samen met de Krajicek Foundation, de Cruyff Foundation, Mondriaan, de Haagse Hogeschool, vele sportverenigingen, sportbonden, welzijnsorganisaties en de gemeente Den Haag. Veel van onze medewerkers zijn opgegroeid in de wijken waarin wij actief zijn. Ze ontwikkelden zich van deelnemer aan onze activiteiten tot stagiair of scholarshipper en ten slotte tot buurtsportcoach én rolmodel in de wijk. Daar zijn wij trots op!

Haagse sportverenigingen vormen een belangrijk sociaal fundament in onze samenleving. Wij zetten dan ook nadrukkelijk in op het versterken van die verenigingen. Zo werken verenigingen in samenspraak met onze sportcoördinatoren aan een kwaliteitskader, dat zich richt op meer leden en vrijwilligers, op een positieve sportcultuur, een sterk technisch kader en meer maatschappelijke betrokkenheid.

Ten diepste doen wij ons werk vanuit de overtuiging dat sport en bewegen plezier brengt, dat plezier gunnen wij iedereen!