Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo)

Je leert lesgeven maar je krijgt ook inzicht in het samenwerken met organisaties en zet je daarvoor activiteiten op om het bewegen en sporten te stimuleren. Voor een groot deel kun je zelf de inhoud van je studie bepalen door profileringscursussen te volgen en een minor te kiezen.

Jongetje springt in gymzaalJe toekomstige beroep
Met het diploma kun je aan de slag binnen alle typen onderwijs: van basisschool tot gymnasium en van speciaal onderwijs tot hbo. Je krijgt een eerstegraads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Begeleiding direct vanaf het begin
Vanaf dag één krijg je begeleiding van een studiecoach, een docent die je helpt bij het maken van keuzes en met wie je kunt overleggen als je even vastloopt. Ook bespreek je je studievoortgang en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Met andere docenten heb je ook nauw contact.

Borging kwaliteit
De opleiding heeft een Werkveld Advies Commissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld. De volgende personen zitten in de commissie:

- Berend Brouwer, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland
- Hilde Bax, Hogeschool van Amsterdam
- Edward Beitler, Koningin Emmaschool in Amersfoort
- Bart van den Bosch, Landstede Groep en Bart van den Bosch Consultancy
- Gerie ten Brinke, Christelijk College Nassau Veluwe
- Annemieke Pepping-Poot, CIOS Nederland en Wegenssuc6verlengd
- Eric Swinkels, Twickel College in Hengelo en Stichting Leerplanontwikkeling Nederland
- Simone de Vries, Stichting SchOOL Lelystad en Gezonde School
- René de Waard, Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn