Leergang Sport, sportorganisatie & recht

Leergang Sport, Sportorganisatie & Recht bij VU Law Academy: het belang van een integrale juridische benadering van Sport en Recht

Veel juridische kwesties rond de beoefening en organisatie van sport bestrijken meerdere rechtsgebieden. Juristen, die daar mee bezig zijn, willen de sportsector goed bedienen maar missen veelal het overzicht. Om deze reden worden meerdere juridische vakgebieden nu in samenhang behandeld. Op veel terreinen spelen de juridische regels, denk bijvoorbeeld aan het verenigingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, etc. en binnen gemeenten, de handhaving van de openbare orde, subsidiëring, staatssteun en aanbestedingsperikelen. De leergang heeft een weloverwogen verhouding tussen theorie en praktijk.

Na de afronding hebben de cursisten overzicht van de verschillende juridische regels op het gebied van sport, zijn zij in staat vraagstukken van sport en recht zelfstandig te analyseren, kunnen zij effectief schakelen tussen verschillende juridische disciplines en relevante juridische regels uit de wet en de jurisprudentie toepassen.

Het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht is van mening dat de Leergang Sport, Sportorganisatie en Recht aan de VU kan bijdragen aan de wetenschappelijke verdieping en aan een praktische toepassing van het sport en recht. Het is een waardevolle postacademische opleiding op het gebied van sport en recht die wordt aanbevolen aan juristen die zich verder willen specialiseren op dit actuele, interessante en belangrijke terrein. Het bestuur van de Vereniging van Sport en Recht beveelt de opleiding aan bij haar leden.