Solliciteer

Gemeenten kunnen per 2014 alsnog deelnemen aan de Brede Impuls Combinatiefuncties of hun deelnamepercentage ophogen (tot maximaal 140%). Voor scholen is dit een kans om bij hun gemeente hun interesse kenbaar te maken voor een combinatiefunctie.

Gemeenten kunnen vóór 1 maart 2014 opgeven of ze van deze uitbreidingmogelijkheid gebruikmaken. Scholen die interesse hebben, kunnen bij hun gemeenten navraag doen of informatie inwinnen bij Combifuncties Onderwijs. Combifuncties Onderwijs verspreidt kennis en informatie voor en over deze functies in het onderwijs en adviseert scholen over de aanpak en inzet in en om het onderwijs. Combinatiefuncties Onderwijs voert deze werkzaamheden uit vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Waarom?

Uit diverse onderzoeken en de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat scholen die al werken met een combinatiefunctie hierover erg enthousiast zijn. De combinatiefunctionaris levert een belangrijke bijdrage aan sport, bewegen en gezonde leefstijl in en rond de school. Zo blijkt er  een groter en diverser aanbod van sport- en beweegactiviteiten na de inzet van combinatiefuncties. Combinatiefunctionarissen  bevorderen constructieve samenwerking in en om de school en dragen bij aan de brede school ontwikkeling.

Lokale variaties

Maatwerk en vrijheid op lokaal niveau worden bij de Impuls  niveau zeer gewaardeerd. De inzet van combinatiefuncties is daardoor zeer divers. Er zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs als combinatiefunctionaris of combinatiefunctionarissen die sportclinics op school en/of naschoolse activiteiten verzorgen; in de praktijk komen vele variaties voor. Afhankelijk van de lokale behoefte bepalen de betrokken partijen de meest optimale inzet.

Feiten en cijfers

Eind 2012 deden 367 van de 408 gemeenten mee aan de Brede Impuls Combinatiefuncties en hebben zij ongeveer 1.850 fte gerealiseerd (BMC-monitor). Het uiteindelijke doel is vanaf 2013 2.900 fte combinatiefuncties. Voor het laatste deel kunnen gemeenten komende periode intekenen.