Solliciteer

Het sociaal plan voor boventallig zwembadpersoneel gaat de Kamper gemeenschap circa twee miljoen euro kosten. Het college van B en W wil dat bedrag daar in elk geval voor reserveren. De personeelsreductie is het gevolg van de overname van zwembad Sonnenberch in IJsselmuiden door de familie Prinsen en de nieuwbouw van De Steur in Kampen. Prinsen heeft toegezegd onder het huidige personeel te werven, maar dat is geen verplichting. Daarom is een goed sociaal plan nodig, zo bepleit het college. Komt bij dat het nieuwe zwembad kleiner en efficienter is en daardoor met minder personeel kan draaien. De twee miljoen euro zou deels ten laste komen van de reserve groot onderhoud van de zwembaden en deels van de post ‘onvoorzien’ van de algemene dekkingsmiddelen. Ongeveer de helft van de 40 medewerkers zal op de tocht staan.